banner

Wydanie: 2008 /11-12 - Jest o co walczyć
Trzy złudne przekonania

Autor: lb

W serii Myśl psychologiczna Wydawnictwo WAM opublikowało książkę Trzy złudne przekonania autorstwa Jerome'a Kagana w tłumaczeniu Beaty Majczyny.
Przedmiotem rozważań autora są trzy błędne przekonania dotyczące procesów psychicznych i ludzkich zachowań, jakie utrzymują się ciągle we współczesnej psychologii - pisze redaktor naukowy książki - dr Barbara Szmigielska. Pierwsze jest związane z formułowaniem zbyt daleko idących uogólnień i dotyczy tego, że takie cechy jak inteligencja czy temperament są stałe i niezależne od środowiska. Drugie przekonanie odnosi się do determinizmu wczesnodziecięcego, zgodnie z którym pewne doświadczenia z pierwszych lat życia mają fundamentalne znaczenie dla całego rozwoju człowieka. Trzecie błędne przekonanie mówi o tym, że istoty ludzkie, podobnie jak inne naczelne, motywowane są dążeniem do przyjemności i wolą raczej inwestycje o minimalnym ryzyku straty, niż te, które zapewniają maksymalny zysk.
Kagan dokonał przeglądu zarówno koncepcji teoretycznych, jak i wyników licznych badań empirycznych, wykazując, że żadne z powyższych twierdzeń nie znajduje dostatecznego uzasadnienia. Można dostrzec, że autor staje w obronie moralnej i duchowej natury człowieka, a jego twierdzenia są głosem w dyskusji, której partnerami są: psychologia ewolucyjna, etiologia poznawcza i neuronauki.(lb)

Jerome Kagan, Trzy złudne przekonania, Wydawnictwo WAM, Kraków 2008, s. 256
oem software