banner

 

Po czterech latach ukazało sie w Ossolineum wydanie drugie - poprawione i uzupełnione - Historii  Arabii Wschodniej autorstwa Jerzego Zdanowskiego. Historię tego regionu  autor ujął w 5 okresów (odpowiadają im działy w książce): starożytności, pierwszych wieków islamu, okresu wczesnokolonialnego, epoki imperializmu oraz przedstawił Arabię Wschodnią w drugiej połowie XX w. Całość - starannie wydaną, uzupełnił bogatymi przypisami; tablicami genealogicznymi, wskazówkami bibliograficznymi, słownikiem terminów, indeksami nazwisk oraz nazw geograficznych i etnicznych. Dopełnienie treści historycznych stanowią  mapy, tabele, ilustracje - także łatwe do odszukania, gdyż ujęte w spisy. Jak podaje Jerzy Zdanowski - dla większości prac o Arabii Wschodniej charakterystyczne jest dzielenie jej historii na okres przed islamem i po jego zapanowaniu na tych terenach. W dodatku z tego drugiego okresu wyodrębnia się liczącą niespełna 100 lat tzw. erę ropy naftowej, najlepiej udokumentowaną i opisaną. To, co działo sie wcześniej było bądź pomijane, bądź traktowane bardzo skrótowo, mimo że dotyczyło kilku tysięcy lat obecności człowieka nad Zatoką Perską i Morzem Arabskim. Autor - choć także najwięcej miejsca poświęca erze ropy naftowej, która doprowadziła do ogromnych przemian społeczno-cywilizacyjnych w tym regionie, stara się pokazać w miarę dokładnie okresy wcześniejsze, akcentując przy tym konieczność dalszych badań wiodących do zrekonstruowania przeszłości od zarania osadnictwa. (al)

Jerzy Zdanowski, Historia Arabii Wschodniej, Ossolineum, Wroclaw2008, wyd. II, s.476

oem software