banner

9 października społeczność Uniwersytetu Gdańskiego świętowała 15-lecie Wydziału Chemii UG, który zajmuje czwarte miejsce wśród polskich uniwersytetów i posiada status jednostki pierwszej kategorii. Wydział kształci studentów w systemie stacjonarnym na dwóch kierunkach: chemia oraz ochrona środowiska. Kadra naukowa Wydziału Chemii to 94 pracowników naukowo-dydaktycznych: 18 profesorów tytularnych, 3 profesorów UG, 6 adiunktów habilitowanych, 57 adiunktów ze stopniem doktora, 7 starszych wykładowców ze stopniem doktora, 3 asystentów w tym 2 ze stopniem doktora, a także 7 doktorów i 5 magistrów na stanowiskach technicznych. oem software