banner

Autor: WP

12 października na Uniwersytecie Gdańskim wręczono dyplomy doktora honoris causa UG wybitnym profesorom matematyki: Charlesowi H. Bennettowi i Antonowi Zeilingerowi. Profesorowie Bennett i Zeilinger mieli istotny wpływ na powstanie nowej interdyscyplinarnej dziedziny nauk ścisłych - kwantowej informacji. Prof. Charles Bennett zajmował się związkami fizyki z informatyką i nauką o komputerach. Napisał prekursorskie prace o logicznej odwracalności obliczeń klasycznych (lata 70.) i o kwantowej kryptografi (lata 80.). W latach 90. współtworzył fundamentalne prace m.in. o teleportacji. Prof. Zeilinger jest doświadczalnikiem od lat zainteresowanym podstawami teorii kwantów. To dzięki pracy teoretycznej Greenbergera, Horne'a i Zeilingera pod koniec lat 80. odkryto, jak szeroki zakres zjawisk dotyczących najbardziej elementarnych procesów kwantowych nie był jeszcze zbadany. Następne artykuły Zeilingera stworzyły podstawy teoretyczne dalszych eksperymentów - tu istotnym elementem była współpraca z prof. Markiem Żukowskim (UG).

oem software