banner

Autor: Prezes PAN przyznał w konkursie "Mistrz Popularyzacji Wiedzy - Złoty Umysł 2006" dwie główne (po 3 tys. zł) nagrody dr. Arkadiuszowi Olechowi z Centrum Astronomicznego im. M. Kopernika PAN w Warszawie oraz Maciejowi Szaleńcowi z Instytutu Katalizy i Fizykochemii Powierzchni PAN w Krakowie. Na konkurs wpłynęło 30 prac z placówek PAN, a także wyższych uczelni w kraju i za granicą. Pozostali uczestnicy otrzymali dyplomy i listy z podziękowaniami.