banner

Wspólne Centrum Badawcze (JRC) Komisji Europejskiej uruchomiło nową witrynę internetową, która będzie źródłem informacji o B+R oraz innowacyjności w przemyśle UE. Źródłem udostępnionych w witrynie( http://iri.jrc.es) analiz i wyników badań naukowych jest Instytut Perspektywicznych Studiów Technologicznych JRC we współpracy z DG ds. Badań Naukowych KE. Nowy serwis internetowy stanowi część inicjatywy JRC "Badania przemysłowe i innowacje" (IRI), której celem jest zapewnienie platformy dla długoterminowego gromadzenia, monitorowania, analizowania i raportowania informacji dotyczących IRI w UE, ze szczególnym podkreśleniem relacji pomiędzy badaniami naukowymi, innowacjami i wynikami gospodarczymi. Witryna internetowa zawiera także specjalny dział poświęcony badaniom i innowacjom w nowych państwach członkowskich UE.(za: CORDIS focus Newsletter 272/06)