banner

Senat Uniwersytetu Gdańskiego nadał tytuł doktora honoris causa Uniwersytetu Gdańskiego prof. Marii Boguckiej, znanemu historykowi, znawczyni dziejów dawnego Gdańska i znakomitej popularyzatorce wiedzy historycznej. Pani profesor otrzymała to najwyższe akademickie wyróżnienie za wybitny wkład w poznanie dziejów Gdańska i Rzeczpospolitej, zwłaszcza w czasach nowożytnych oraz kształtowanie rozwoju nowoczesnej nauki historycznej.