banner

W przyszłym roku rozpocznie się w Warszawie (teren kampusu Ochota) budowa Centrum Badań Przedklinicznych i Technologii (CEPT). Koordynatorem projektu jest Akademia Medyczna, a jego współorganizatorami Uniwersytet Warszawski, PAN i Politechnika Warszawska. W skład Centrum wchodzić będzie dziesięć najnowocześniejszych laboratoriów, w których prowadzone będą badania między innymi nad budową i funkcjami białek w organizmie człowieka, biotechnologią, nanotechnologią i nowymi lekarstwami. Oprócz laboratoriów powstanie także centrum obliczeniowe o wielkiej mocy.