banner

Wydanie: 2008 /11-12 - Jest o co walczyć

Autor: WP

Profesor Stanisław Mossakowski, członek rzeczywisty Polskiej Akademii Nauk, przewodniczący Wydziału I PAN został laureatem 11. edycji konkursu im. Jana Długosza za swą monografię „Kaplica Zygmuntowska 1513 -1533”. Nagrodę przyznano mu na niedawnych targach książki w Krakowie.
Prof. Mossakowski, jest historykiem sztuki nowożytnej, wieloletnim dyrektorem Instytutu Sztuki PAN, członkiem wielu krajowych i zagranicznych towarzystw naukowych, specjalistą w dziedzinie historii architektury i rzeźby dekoracyjnej. W nagrodzonej pracy szczegółowo prezentuje dzieje wawelskiej kaplicy – efekt swych wieloletnich badań.

oem software