banner

Wydanie: 2008 /11-12 - Jest o co walczyć
Autor: WP

Dr Dariusz Dereniowski z Politechniki Gdańskiej oraz dr Marek Klonowski z Politechniki Wrocławskiej zostali laureatami czwartej edycji konkursu naukowego o Nagrodę im. Witolda Lipskiego, wybitnego, przedwcześnie zmarłego informatyka, który zostawił po sobie imponujący dorobek badawczy w takich dziedzinach jak kombinatoryka, teoria wyszukiwania informacji czy geometria obliczeniowa. Konkurs organizowany jest przez Fundację Rozwoju Informatyki, Polskie Stowarzyszenie dla Maszyn Liczących i Polskie Towarzystwo Informatyczne.
Dr Dereniowski jest adiunktem w katedrze Algorytmów i Modelowania Systemów Politechniki Gdańskiej, swe zainteresowania naukowe związał z teorią grafów oraz badań operacyjnych. Dr Klonowski, adiunkt w Instytucie Matematyki i Informatyki Politechniki Wrocławskiej, jest autorem prawie 40 prac naukowych, głównie z zakresu bezpieczeństwa komputerowego.

oem software