Biotechnologia

Po warsztatach

Utworzono: poniedziałek, 14 maj 2007 Joanna Szlichcińska

Studenci z Koła Naukowego Biotechnologów „KNBiotech” przy MSB SGGW, członkowie Szkoły Festiwalu Nauki oraz Fundacji BioEdukacji zorganizowali w dniach 25-29 kwietnia 2007 roku w Warszawie cykl spotkań poświęconych genetyce, biologii molekularnej i inżynierii genetycznej - Warsztaty „DNA – Encyklopedia Życia”. Była to pierwsza w Polsce impreza propagującą wiedzę o biotechnologii i okazała się ona dużym sukcesem organizatorów – w tym pięciodniowym wydarzeniu wzięło udział ponad 2400 osób z całej Polski!

Dużo uwagi podczas warsztatowych „Spotkań z biotechnologią” poświęcono praktycznym zastosowaniom i nadziejom, jakie niesie ta nauka. W każdym z 20 otwartych wykładów uczestniczyło średnio 80 osób, ale niejednokrotnie liczba ta była dużo wyższa. Największym zainteresowaniem cieszyły się spotkania poświęcone zastosowaniom biotechnologii w medycynie i kryminalistyce. Wykłady „Czy zawał mięśnia sercowego jest uwarunkowany genetycznie?”, „Gdzie chirurg nie może tam wirusy pośle – czyli o terapii genowej nowotworów”, „Jak biotechnologia pomaga w tworzeniu szczepionek nowej generacji”, „Historia o DNA” czy „Zbrodnia doskonała a DNA” zgromadziły rekordową liczbę słuchaczy ponad 120 słuchaczy.

Warsztaty były również okazją do zapoznania się z biotechnologią „od kuchni”. Specjalnie na Warsztaty „DNA – Encyklopedia Życia” przygotowano 16 stanowisk z pokazami i eksperymentami zarówno dla dzieci, jak i dla uczniów, studentów i dorosłych. Uczestnicy Warsztatów izolowali swoje DNA, rozwiązywali kryminalistyczne zagadki na podstawie analizy materiału genetycznego, badali zmiany pH w roztworach, tworzyli bio-muzykę oraz zmagali się z DNA origiami. Laboratoria, gdzie odbywały się te zajęcia, przez cały weekend 28-29 kwietnia były pełne odwiedzających, chcących wcielić się w role biotechnologów. „Biotechnologia w praktyce” przyciągnęła przez dwa dni ponad 800 osób! Bogata galeria zdjęć z Warsztatów znajduje się na stronie internetowej http://dna.sggw.pl.

Wpisy do księgi pamiątkowej Warsztatów „DNA – Encyklopedia życia” świadczą o niezwykle entuzjastycznym odbiorze imprezy, toteż kolejna jej edycja odbędzie się w kwietniu 2008 lub 2009 roku.

GMO - wiedza i wybór

Utworzono: piątek, 08 czerwiec 2007 Tomasz Twardowski
Ludzie zawsze starali się zmieniać przyrodę, aby ją dostosować do swoich potrzeb. Modyfikowali zatem genom istot żywych w celu poprawy jakości życia. Inżynieria genetyczna umożliwiła dokonywanie tej ingerencji w sposób celowy i ukierunkowany.

Czytaj więcej...

DNA - encyklopedia życia

Utworzono: czwartek, 15 marzec 2007 Joanna Szlichcińska

Pod tym hasłem odbędą się pierwsze w Polsce Warsztaty Naukowe w całości poświęcone biotechnologii. W dniach 25-29 kwietnia 2007 roku, na terenie Kampusu SGGW i Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego będzie można zgłębić tajniki tej fascynującej, nowoczesnej i niezwykle różnorodnej dziedziny nauki.

Czytaj więcej...

Biomateriał regeneruje tkanki

Utworzono: sobota, 04 listopad 2006 S.B.
W Politechnice Łódzkiej została opracowana technologia otrzymywania biomateriału kolagenowego do regeneracji tkanek miękkich. Jej autorką jest dr hab. Krystyna Pietrucha z Instytutu Polimerów PŁ.

Czytaj więcej...

Wiedza rolników

Utworzono: poniedziałek, 30 listopad -0001

Choć większość społeczeństwa polskiego jest przeciwna rozwojowi produkcji i konsumpcji GMO, to wśród rolników dominuje pogląd wyższych korzyści z agrobiotechnologii i konieczność realizacji prawa wolnego wyboru.

Wśród producentów rolnych aż 73% respondentów badania przeprowadzonego przez OBOP w 2005 r. ma świadomość możliwości zastosowania w uprawie odmian zmodyfikowanych genetycznie. Co ciekawe, poziom tej wiedzy nie zależy od typu gospodarstwa. Podobne zdanie wyrażają zarówno rolnicy utrzymujący się z produkcji roślinnej, jak i ci, dla których najważniejszym źródłem dochodu jest produkcja zwierzęca. Ma natomiast znaczenie wielkość gospodarstwa i regionalizacja. Najwyższa znajomość tematu występuje wśród rolników z regionu wielkopolskiego, obejmującego województwa wielkopolskie, kujawsko - pomorskie i lubuskie (85%).
Okazuje się, że rolnicy są świadomi faktu, że zarówno w Polsce, jak i w innych krajach Wspólnoty konsumuje się produkty otrzymywane na bazie GMO. Przy tym odsetek osób wskazujących na konsumpcję tego typu żywności w pozostałych państwach unijnych jest znacznie wyższy (82%) niż w przypadku Polski (67%). Stanowisko takie sugeruje głębokie przekonanie respondentów o unikatowości polskiej sytuacji.
Respondenci zdają sobie również sprawę, że są kraje UE, w których uprawia się rośliny genetycznie zmodyfikowane – opinię tę wyraża ponad 4/5 badanych. Ponad połowa polskich rolników sądzi, że uprawy roślin GM występują również na terenie naszego kraju. Może to być rezultatem informacji – chociaż nie zawsze precyzyjnych i obiektywnych – związanych z problematyką upraw odmian zmodyfikowanych genetycznie, docierających do rolników z różnych źródeł. W przypadku korzyści respondenci wskazywali głównie na wyższą wydajność i plon z ha (62%). Korzyść ta była wyraźnie preferowana przez rolników niezależnie od wieku, płci, wielkości gospodarstwa czy miejsca zamieszkania. Pozostałe możliwe korzyści, takie jak lepsza jakość plonu, niższe koszty czy ułatwienia w produkcji, zyskały dwu- lub prawie trzykrotnie mniej wskazań. Można zatem stwierdzić, że polscy rolnicy są zainteresowani możliwością uprawy roślin zmodyfikowanych genetycznie.
W opinii ponad połowy respondentów badania, prowadzenie gospodarstwa rolnego mogłoby być bardziej opłacalne dzięki zastosowaniu roślin zmodyfikowanych genetycznie. Najwięcej zwolenników opinia ta zyskała wśród osób w wieku 31-60 lat (56-60%), a najmniej – wśród rolników najstarszych (46%).
Jednocześnie 60% polskich rolników opowiada się za możliwością uprawy odmian GM, a przeciwnego zdania jest o połowę mniej badanych (30%). Głosy na „tak” zdecydowanie dominują wśród przedstawicieli największych gospodarstw, powyżej 50 ha (niemal 70% „za”). Ważny przy tym jest fakt, że aż 40% spośród rolników, którzy nie spodziewają się zysku ekonomicznego z wprowadzenia odmian genetycznie zmodyfikowanych do ich własnych gospodarstw, domaga się prawa wolnego wyboru w tej kwestii.

Tomasz Twardowski

DMC Firewall is developed by Dean Marshall Consultancy Ltd