banner

Autor: red. 2008-11-29

22 października Maciej Nowicki, Minister Środowiska, wręczył przedstawicielom 15 jednostek statuetkę i nadał honorowy tytuł "Lidera Polskiej Ekologii 2008". Przyznał także 23 wyróżnienia.

Tytuł "Lider Polskiej Ekologii" przyznawany od 1997 roku stał się ważnym elementem promocji, a także zachętą dla kolejnych polskich firm i samorządów do redukcji emisji zanieczyszczeń, oszczędności energii, zmniejszenia zużycia zasobów naturalnych, ochrony przyrody. W tegorocznej edycji do konkursu przystąpiły 134 jednostki - 79 gmin, związków gmin i powiatów oraz 53 przedsiębiorstwa. Rada Programowa wybrała 41 jednostek.

LIDER POLSKIEJ EKOLOGII 2008

Kategoria: jednostka samorządu terytorialnego

Podkategoria: gmina miejska

• Miasto Elbląg - za Działania Miasta na rzecz poprawy środowiska i jakości życia
• Miasto Toruń - za Działania Miasta na rzecz zrównoważonego rozwoju

Podkategoria: gmina miejsko - wiejska

• Miasto i Gmina Kozienice, woj. mazowieckie - za Działania Gminy na rzecz ochrony środowiska

Podkategoria: gmina wiejska

• Gmina Przechlewo, woj. pomorskie - za Kompleksowe działania Gminy w dziedzinie ochrony środowiska

Podkategoria: związek gmin

• Komunalny Związek Gmin "Dolina Redy i Chylonki" z siedzibą w Gdyni, woj. pomorskie - za Kompleksowe działania służące ochronie i poprawie stanu środowiska w rejonie Zatoki Gdańskiej

Kategoria: przedsiębiorstwo

Podkategoria: przedsiębiorstwo produkcyjne

• BATERPOL Sp. z o. o. w Katowicach - za Recykling akumulatorów i gospodarcze wykorzystanie składników zużytych akumulatorów kwasowo-ołowiowych zawierających siarkę
• BOT Elektrownia Bełchatów S.A. w Rogowcu, woj. łódzkie - za Działania dla ochrony powietrza atmosferycznego

Podkategoria: przedsiębiorstwo usługowe

• Energetyka Cieplna Opolszczyzny S.A. w Opolu - za Wieloletni program modernizacji miejskich systemów ciepłowniczych

Podkategoria: przedsiębiorstwo leśne, rolnicze, przyrodnicze

• Nadleśnictwo Drygały, woj. warmińsko-mazurskie - za Gospodarkę wodną na terenach pohuraganowych i gruntach porolnych
• Nadleśnictwo Krynki w Poczopku, woj. podlaskie - za Zintegrowany system ochrony i kształtowania środowiska przyrodniczego

Podkategoria: przedsiębiorstwo świadczące usługi komunalne

• AQUA S.A. w Bielsku-Białej - za Inwestycje ekologiczne potwierdzone wysoką jakością usług
• Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Koszalinie - za Kompleksowe usługi komunalne wraz z gospodarką odpadami prowadzone na terenie miasta i powiatu koszalińskiego

Kategoria: wyrób

Podkategoria: produkty

• Nadleśnictwo Kwidzyn, woj. pomorskie - za Kształtowanie postaw ekologicznych przez turystykę

Podkategoria: technologie

• BOLESŁAW RECYCLING Sp. z o.o. w Bukownie, Instytut Metali Nieżelaznych (IMN) w Gliwicach, woj. małopolskie/śląskie - za Technologię przerobu odpadów cynkonośnych z instalacją odsiarczania gazów poprocesowych

Podkategoria: urządzenia

• PPHU PLEXIFORM Lech Michalczewski w Bojanie, woj. pomorskie - za TRRIO - napełniacz worków przeciwpowodziowych. {mospagebreak}

WYRÓŻNIENIA

Kategoria: jednostka samorządu terytorialnego

Podkategoria: gmina miejska

• Miasto Brodnica, woj. kujawsko-pomorskie - za Wdrażanie zrównoważonego rozwoju i organizację Międzynarodowego Jarmarku Ekologicznego z Królewną Anną
• Miasto Koszalin - za Działania na rzecz zrównoważonego rozwoju Miasta
• Miasto Krosno, woj. podkarpackie - za System gospodarki odpadami komunalnymi z najnowocześniejszą na Podkarpaciu instalacją

Podkategoria: gmina miejsko - wiejska

• Miasto i Gmina Ustrzyki Dolne, woj. podkarpackie - za Kompleksowe działania Gminy na rzecz zrównoważonego rozwoju

Podkategoria: gmina wiejska

• Gmina Iłowo-Osada, woj. warmińsko-mazurskie - za Kompleksowe działania Gminy na rzecz zrównoważonego rozwoju
• Gmina Lesznowola, woj. mazowieckie - za Eko - Lesznowolski skok w przyszłość
• Gmina Łańcut, woj. podkarpackie - za Całokształt działań Gminy na rzecz ochrony środowiska
• Gmina Mielno, woj. zachodniopomorskie - za Budowę infrastruktury wodno-kanalizacyjnej
Podkategoria: powiat
• Powiat Limanowski, woj. małopolskie - za Innowacyjne formy działań Powiatu na rzecz ochrony środowiska
• Powiat Słupecki, woj. wielkopolskie - za Kompleksowe działania Powiatu na rzecz ochrony środowiska

Podkategoria: związek gmin

• Związek Komunalny Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina" w Kaliszu - za Gospodarkę odpadami komunalnymi z centrum logistycznym w Zakładzie "Orli Staw"
• Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w Karlinie, woj. zachodniopomorskie - za Zagospodarowanie turystyczne obszarów cennych przyrodniczo w dorzeczu Parsęty

Kategoria: przedsiębiorstwo

Podkategoria: przedsiębiorstwo produkcyjne

• BDN Sp. z o.o., Sp. K. w Nowogrodźcu, woj. dolnośląskie - za Minimalizację oddziaływania na środowisko Drukarni Wklęsłodrukowej BDN ze szczególnym uwzględnieniem redukcji emisji LZO
• International Paper - Kwidzyn Sp. z o.o. w Kwidzyniu, woj. pomorskie - za Kompleksowe przedsięwzięcia zrealizowane w latach 1993-2007 w celu zmniejszenia uciążliwości przedsiębiorstwa dla środowiska i społeczności lokalnej

Podkategoria: przedsiębiorstwo usługowe

• Bank Ochrony Środowiska S.A. w Warszawie - za Działania Banku Ochrony Środowiska S.A. na rzecz poprawy stanu środowiska
• Firma Handlowo-Usługowo-Produkcyjna WIBO-RECYKLING Sp. z o.o. w Chorzelowie, woj. podkarpackie - za Zagospodarowanie odpadów poprodukcyjnych z procesu odzysku i recyklingu tworzyw sztucznych

Podkategoria: przedsiębiorstwo leśne, rolnicze, przyrodnicze

• Nadleśnictwo Lidzbark, woj. warmińsko-mazurskie - za Naturalne metody ochrony lasu przed szkodami od zwierzyny
• Nadleśnictwo Myszyniec w Zawodziu, woj. mazowieckie - za Ochronę krajobrazu Puszczy Kurpiowskiej
• Nadleśnictwo Świebodzin, woj. lubuskie - za Program odbudowy populacji zająca i kuropatwy
Podkategoria: przedsiębiorstwo świadczące usługi komunalne
• Międzygminne Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami i Energetyki Odnawialnej MASTER Sp. z o.o. w Tychach, woj. śląskie - za Odpady dla energii - innowacyjność dla środowiska

Kategoria: wyrób

Podkategoria: technologie

• Barlinek S.A., woj. zachodniopomorskie - za Deskę barlinecką produkowaną z wykorzystaniem technologii przyjaznych środowisku
• Iławskie Wodociągi Sp. z o.o. w Iławie, woj. warmińsko-mazurskie - za Powiatową słoneczną suszarnię osadów ściekowych

Podkategoria: urządzenia

• HYDROPROJEKT Sp. z o.o. w Warszawie - za Przepławki dla ryb jako efektywne narzędzie przeciwdziałania negatywnym skutkom przegradzania rzek oem software