banner

W czasie sesji plenarnej pt. Badania naukowe i rozwój technologiczny kluczem do przyszłości Polski i Europy przedstawiono informacje dotyczące celów, struktury i głównych założeń 7 PR, jego budżetu i zasad udziału. Osobną część konferencji stanowiły sesje tematyczne. 7 PR - największy program finansowania badań naukowych i rozwoju technologicznego w Europie – wydłużono do 7 lat (2007-13). Jego budżet wynosi ponad 53 mld euro. Jak zapowiedział Ch. Patterman, przedstawiciel Dyrektoriatu Generalnego w KE, uproszczone zostaną procedury ubiegania się o środki na badania. Jak podkreślił dr A.Siemaszko, dyrektor Krajowego Punktu Kontaktowego, w 7 PR ważne są wielkie inicjatywy technologiczne, tworzenie platform. Ale zwrrócono też uwagę na badania podstawowe, perspektywiczne, stworzono możliwość działania Europejskiej Rady ds. Badań, czyli ciała autonomicznego, które będzie przyznawać granty indywidualne na realizację nowatorskich projektów badawczych.

Nowym elementem 7 PR jest program IDEE, którego celem jest wspieranie najbardziej twórczych, interdyscyplinarnych, często ryzykownych badań naukowych, znajdujących się na granicy wiedzy. Jak wyjaśnił prof. M. Kleiber, przedstawiciel Europejskiej Rady ds. Badań, może powstać nowy wzorzec finansowania badań poznawczych, wyprzedzających, prowadzonych przez najbardziej kreatywnych naukowców. Jedynym kryterium przyznawania grantów ma być jakość propozycji, Rada nie wyznacza żadnych priorytetów tematycznych. Projekty będą w całości finansowane ze środków UE. Na IDEE przeznaczono 14% całego budżetu 7PR. Natomiast 1/3 tych środków jest rezerwowana dla młodych naukowców po doktoracie, którzy chcą prowadzić badania niezależnie od macierzystych instytutów i zgłoszą ambitne projekty.

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego ze swej strony zapowiedziało wsparcie finansowe naukowców ubiegających się o granty europejskie oraz stworzenie możliwości wyższych wynagrodzeń za uczestnictwo programach unijnych.

Jednym z tematów konferencji inauguracyjnej była współpraca z naukowcami z krajów Europy Wschodniej. Chcemy być pomostem łączącym ERA z tymi krajami – podkreślał A. Siemaszko. To jest też dla nas szansa, np. pozyskiwania młodych naukowców przez program stypendialny Marie Curie. W naturalny sposób będziemy sięgać właśnie po środowiska polonijne na wschodzie Europy, zachęcać także Ukraińców, Rosjan, Białorusinów, by kontynuowali badania w Polsce. Będziemy się otwierać na kraje azjatyckie. I mamy na to pieniądze europejskie. Taka jest mniej więcej nasza rola w Unii.

Najlepsi, najbardziej aktywni uczestnicy 6 PR zostali uhonorowani nagrodą Kryształowej Brukselki. Są to: Uniwersytet Jagielloński, Instytut Fizyki Jądrowej im. H. Niewodniczańskiego PAN w Krakowie, Instytut Medycyny Pracy im. J. Nofera w Łodzi, przedsiębiorstwa ComArch S.A. i Instytut Technik Telekomunikacyjnych i Informatycznych Sp.zo.o. Nagrodę indywidualną otrzymał dr inż. Tomasz Golec z Instytutu Energetyki w Warszawie za pionierskie działania w zacieśnianiu współpracy nauki z przemysłem. kha

oem software