banner

Przyszłość w takich absolwentach

Autor: Łukasz Kaczmarek 2008-03-06

Z ostatniego raportu miesięcznika Forbes i firmy doradczej PricewaterouseCoopers (12/2007) wynika, że Łódź z miasta akademickiego stała się również doliną innowacyjną Polski.

Oczywiste jest, że nie byłoby tego, gdyby nie przychylność władz miasta, głównie Marka Michalika, wiceprezydenta Miasta Łodzi, odpowiedzialnego za inwestycje. Dzięki przemyślanej strategii innowacyjnej oraz zatrudnieniu profesjonalnej firmy doradczej, Łódź stała sie miastem znanym na mapie inwestorów zagranicznych. Wpływ na tę wysoką ocenę u inwestorów zapewne miał i ma akademicki charakter miasta. Uwzględniając niepubliczne uczelnie, łączna liczba łódzkich studentów wynosi ponad 114 tys. Poza Warszawą, która wiedzie prym z liczbą ponad 280 tyś. żaków, Łódź należy do jednych z największych ośrodków akademickich w kraju, obok takich miast jak Kraków, Wrocław czy Poznań.
Przejście z gospodarki centralnie sterowanej do wolnorynkowej spowodowało m.in. to, że Polska mogła konkurować z innymi krajami jedynie tanią siłą roboczą z pominięciem jakości wytwarzanych produktów. Po prawie 20 latach rozwoju biznesu wolnorynkowego zauważa się, że niskie koszty pracy przestają być atutem Polski. Dużą rolę zaczyna odgrywać innowacyjność produktu tworzonego przez interdyscyplinarne zespoły specjalistów. Dzięki temu opracowany produkt jest w stanie konkurować z powodzeniem na rynku globalnym. Z tego względu coraz większy nacisk stawia się na kwestię opracowywania i transferu nowoczesnych technologii do przemysłu.

Mechanicy w awangardzie

W Łodzi prym w tym względzie wiedzie Wydział Mechaniczny Politechniki Łódzkiej, który za sprawą dziekana prof. inż. Piotra Kuli stworzył ośrodek wysoko wykwalifikowanej kadry naukowców, tworzący innowacyjne technologie wraz z mechanizmami ich transferu do przemysłu. Nagroda gospodarcza wojewody łódzkiego w kategorii „Wynalazek w dziedzinie produktu lub technologii” jest uwieńczeniem znaczącego wkładu zespołu w rozwój gospodarczy województwa łódzkiego. Potwierdzeniem powyższej działalności biznesowo-naukowej jest opracowanie w 2007 r. dwóch z trzynastu polskich patentów europejskich właśnie przez ten zespół.
Recepta powyższego sukcesu okupiona jest ciężką pracą zespołu, ale przede wszystkim otwartością na współpracę ze studentami Wydziału Mechanicznego. Specyfika oferowanych kierunków i specjalizacji oraz nowoczesne podejście do metod kształcenia, a także wysoko wykwalifikowana kadra naukowa sprawia, że nasi żacy już od III roku studiów intensywnie biorą udział w projektach badawczych realizowanych wspólnie z przemysłem. Podstawową zasadą naszej kooperacji jest inspirowanie działań naszych studentów z ograniczeniem do minimum ingerencji nauczycieli akademickich. Tego typu nowoczesne podejście wykorzystujące odmienne spojrzenie młodego człowieka na konkretny problem i próba podjęcia rozwiązania go w zespole sprawia, że ludzie ci są lepiej przygotowani do dalszej pracy zawodowej. Wyzbycie się obaw związanych z podejmowaniem istotnych decyzji i projektowanie drogi danego rozwiązania idealnie procentuje w ich dalszym życiu i karierze po studiach. {mospagebreak}

Wydziałowe perły

Zdobyte doświadczenie zawodowe podczas studiowania sprawia, że studenci naszego Wydziału nie mają najmniejszych problemów ze znalezieniem atrakcyjnej pracy zarówno w Polsce jak i za granicą. Potwierdzeniem tego jest odniesiony sukces Izabeli Witkowskiej. Pani Izabela (Senior Airworthiness Engineer, Transport Canada Delegated Engineer DE-05, DAO #93-C-01 Standard Aero Ltd.) otrzymała kanadyjską akredytację wykształcenia zdobytego na Wydziale Mechanicznym Politechniki Łódzkiej. Od 1996 r. rozpoczęła swoją przygodę zawodową z przemysłem lotniczym – marzeniem jak widać nie tylko małych chłopców. Pracuje dla firmy SAL (Standard Aero Ltd.). Jest to międzynarodowa firma z główną siedziba w Winnipeg, zatrudniającą 2,6 tysiąca pracowników, zajmującą się m.in. naprawą i przeglądem lotniczych silników turbinowych. Od roku 2007 właścicielem SAL jest DAE (Dubai Aerospace Enterprise) z siedzibą w Dubaiu – najszybciej rozwijającym się mieście na świecie. Swoją karierę w SAL rozpoczęła jako inżynier materiałów odpowiadający za obróbkę cieplną i lutowanie w próżni oraz wszelkie aspekty techniczne związane z różnymi powłokami. Rok później została mianowana menadżerem grupy inżynierów oraz laboratorium materiałów odpowiedzialnego za wszystkie procesy związane z produkcją i rozwojem firmy. W roku 2000 awansowała na inżyniera bezpieczeństwa lotnictwa “Senior Airworthiness Engineer” na wydziale ściśle współpracującym z Ministerstwem Transportu w Kanadzie (“Transport Canada” – Ottawa). Zgodnie z paragrafem 4.3(1) Ustawy Prawnej Lotnictwa jest upoważniona w imieniu ministra do wykonywania funkcji “DE – Delegated Engineer” – delegowanego inżyniera dla Ministerstwa Transportu, Wydziału Lotnictwa. Jako delegowany inżynier posiada upoważnienie do podejmowania decyzji w imieniu Ministra Transportu związanych z naprawami odbiegającymi od standardowych, przeprowadzania ekspertyz, nadzorowania analiz ryzyka oraz zatwierdzania dokumentacji technicznej. W historii tej firmy (ponad 70 lat) tylko 5 osób otrzymało delegacje od ministra. Izabela Witkowska jest więc pierwszą kobietą, pierwszym emigrantem, który znalazł się w tej grupie.

Kariera za granicą

Przykłady karier naszych absolwentów w przemyśle lotniczym można mnożyć, ale to nie jedyna możliwość profesjonalnego rozwoju zawodowego łączącego zainteresowania i obowiązki. Nasi absolwenci również idealnie asymilują się z zespołami pracującymi w renomowanych zagranicznych uczelniach takich jak Uniwersytety w: Leeds, Lyonie, Marsylii, Nantes, Ghent, Coventry, Liberecu, Aachen, Cranfield czy Miluzie. Jako przykład można wymienić tutaj doktora Tomasza Liśkiewicza, który mając szerokie doświadczenie w dziedzinie inżynierii materiałowej został zatrudniony w charakterze Academic Research Fellow w dziedzinie projektowania inżynierskiego na Uniwersytecie w Leeds. Dyplom doktorski uzyskał w roku 2004 po studiach na Wydziale Mechanicznych Politechniki Łódzkiej oraz Ecole Centrale de Lyon we Francji. Od roku 2005 jest członkiem Wydziału Mechanicznego na Uniwersytecie w Leeds, gdzie został zatrudniony wspólnie przez dwa instytuty: Engineering Systems Dynamics oraz Engineering Thermofluids, Surfaces and Interfaces. Ostatnio podjął temat interdyscyplinarnych badań w dziedzinach inżynierii powierzchni i przyjaznych środowisku procesów odzyskiwania zasobów materiałowych, jak remanufacturing. W obszarze powyższych zagadnień jest promotorem kilku prac doktorskich oraz koordynuje prace Asystenta i licznych projektów studenckich. Interesuje się dziedzinami biomimetyki oraz TRIZ – Teorii Innowacyjnego Rozwiązywania Problemów, w których zaangażowany jest w kilka projektów badawczych. W swojej pracy aktywnie posługuje się licznymi technikami analizy powierzchni. Dr Liśkiewicz jest członkiem Rady Naukowej, działa jako asystent redaktora oraz referuje artykuły do licznych czasopism w dziedzinie inżynierii materiałowej. W roku 2004 otrzymał nagrodę Fundacji Kościuszkowskiej za wybitne osiągnięcia w dziedzinie inżynierii materiałowej.{mospagebreak}

Kariera także w biznesie

Nasi absolwenci są również cenieni jako wysokiej klasy eksperci w biznesie. Powierza się im ambitne zadania tworzenia w Polsce m.in. oddziałów międzynarodowych firm. Przykładem są tutaj starania Zbigniewa Zawieji (Area Sales Manager), który tworzy przedstawicielstwo Ashland Casting Solutions, firmy z siedzibą główną w Stanach Zjednoczonych i z oddziałami w ponad 100 krajach. Firma ta specjalizuje się w identyfikacji i rozwiązywaniu problemów związanych z aplikacjami technologicznymi w różnych gałęziach przemysłu, poczynając od ochrony środowiska poprzez przemysł morski, a skończywszy na procesach metalurgicznych.
Podsumowując, powyższe przykłady obrazują możliwości jakie czekają na przyszłych naszych studentów chcących rozpocząć międzynarodową karierę. Wydział Mechaniczny Politechniki Łódzkiej wychodzi temu naprzeciw, oferując zgodny z tendencjami europejskimi system studiów (akredytacja międzynarodowej organizacji stowarzyszeń inżynierskich FEANI). Absolwenci mogą ubiegać się o tytuł Euro – Inżyniera uprawniający do wykonywania zawodu w krajach europejskich. Dodatkowo uczestniczenie w Międzynarodowym Programie Wymiany Studentów daje możliwość zdobycia dyplomu zagranicznej uczelni. Z uwagi na pogłębiający się dysonans pomiędzy malejącą liczbą studentów na kierunkach inżynierskich a rosnącym zapotrzebowaniem rynku pracy na specjalistów kierunków technicznych, Wydział Mechaniczny Politechniki Łódzkiej prowadzi bardzo intensywną kampanię promocyjną. Głównym celem kampanii jest mentalna zmiana podejścia do zawodu inżyniera przez uczniów chcących w przyszłości rozpocząć studia. Dodatkowo pokazujemy perspektyw i możliwości realizowania własnych zainteresowań w połączeniu z pracą zawodową po skończeniu wydziału Mechanicznego Politechniki Łódzkiej.