banner

Po długotrwałych próbach zdobycia informacji w Ministerstwie Gospodarki na temat komercjalizacji jbr-ów (SN 1/07) redakcja SN otrzymała 19.02. 07. od dyrektora departamentu nadzorującego jbr-y, Stanisława Hebdy, wykaz jednostek badawczo-rozwojowych przewidzianych do komercjalizacji (stan na 15.02.07.). Są to:

1. Centralny Ośrodek Chłodnictwa „COCH” w Krakowie,
2. Centrum Badawczo-Konstrukcyjne Obrabiarek w Pruszkowie,
3. Centrum Techniki Morskiej – OBR w Gdyni,
4. Instytut Automatyki Systemów Energetycznych we Wrocławiu,
5. Instytut Komputerowych Systemów Automatyki i Pomiarów we Wrocławiu,
6. Instytut Turystyki w Warszawie,
7. Instytut Wzornictwa Przemysłowego w Warszawie,
8. OBR „PREDOM-OBR” w Warszawie,
9. OBR Aparatury Manewrowej „ORAM” w Łodzi,
10. OBR Budowy Urządzeń Chemicznych „Cebea”
w Krakowie,
11. OBR Dźwignic i Urządzeń Transportowych DETRANS
w Bytomiu,
12. OBR Elementów i Układów Pneumatyki w Kielcach,
13. OBR Górnictwa Surowców Chemicznych „Chemkop”
w Krakowie,
14. OBR Maszyn Przędzalnictwa Wełny „Belmatex”
w Bielsku-Białej,
15. OBR Mechanizacji Pakowania „EMPAK” w Krakowie,
16. OBR Przemysłu Oponiarskiego „Stomil” w Poznaniu,
17. OBR Przemysłu Płyt Drewnopochodnych w Czarnej
Wodzie,
18. OBR Przemysłu Rafineryjnego w Płocku,
19. OBR Urządzeń Mechanicznych OBRUM w Gliwicach,
20. Przemysłowy Instytut Telekomunikacji w Warszawie.

Przekazano nam także skład Zespołu ds. oceny efektywności działalności jednostek badawczo-rozwojowych nadzorowanych przez Ministra Gospodarki:
Stanisław Hebda, Zbigniew Śmieszek, Beata Balcerzak, Krzysztof Gulda, Andrzej Goreń, Elżbieta Wróblewska, Małgorzata Szymańska, Marcin Zembaty, Krzysztof Majewski, Stanisław Soja, Józef Dubiński, Józef Gromek, Jolanta Mamenas, Adam Mazurkiewicz, Andrzej Meder, Włodzimierz Stawecki, Marek Ściążko, Grzegorz Wrochna.