Materiały dostępne wyłącznie w wersji elektronicznej.

Pieniądze dla uczelni - zdaniem NIK

Utworzono: wtorek, 01 czerwiec 2021 Anna Leszkowska


Wprowadzone 1.01.19 nowe zasady finansowania uczelni zapewniły im warunki do prawidłowej realizacji zadań. Jednak projekt polityki naukowej państwa nie został przygotowany przez rząd na czas.
Równocześnie uczelnie zostały zobowiązane do tworzenia strategii rozwoju, które najczęściej opracowano na podstawie nieaktualnych przepisów, albo w sposób uniemożliwiający ocenę stopnia realizacji przyjętych celów i zadań.
Przyznawanie środków subwencją sprawiło, że minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego nie ma pełnej kontroli nad przeznaczeniem przez uczelnie tych środków.
W 2020 r. resort ograniczył też zastosowanie algorytmu projakościowego przy przyznawaniu subwencji, przyjmując minimalny dopuszczalny poziom wysokości subwencji, a następnie dokonując jej zwiększeń zarówno z urzędu, jak i na wniosek.

Czytaj więcej...

Wyniki trzech konkursów

Utworzono: czwartek, 20 maj 2021 Anna Leszkowska

Narodowe Centrum Nauki rozstrzygnęło wyniki kolejnych edycji konkursów Opus + LAP, Sonata oraz Preludium Bis. Na listach rankingowych znalazło się 638 projektów o łącznej wartości niemal 668 mln zł.

Czytaj więcej...

Park owadów zapylających

Utworzono: poniedziałek, 31 maj 2021 Anna Leszkowska

Sprawozdanie Komisji Europejskiej z postępów w działaniach UE mających na celu ochronę owadów zapylających pokazuje, że sytuacja jest alarmująca.

Czytaj więcej...

Odeszła Janina Słomińska

Utworzono: czwartek, 20 maj 2021 Anna Leszkowska

 Nina fb

Czytaj więcej...

Zagrożenie nie tylko dla ludzi

Utworzono: piątek, 28 maj 2021 Anna Leszkowska

 

W estońskim Parku Narodowym Matsalu (obszar ok. 500 km2) nad zatokę Matsalu (2 tys. ha), będącą jednym z największych miejsc lęgowych ptaków wodnych, przylatuje ok. 2 mln ptaków, z których ok. 23 tys. zatrzymuje się na dłużej. Jednym z gatunków są orły bieliki, których obserwacje prowadzi się w Estonii od XIX w. Obecnie zajmują się tym członkowie Eagle Club Estonia. Od lat 90. XX w. z pomocą ornitologom przychodzi technika – tuż przy gniazdach montowane są kamery pozwalające prowadzić całodobowy monitoring zachowań – i zdrowia! - ptaków.

Czytaj więcej...

Wyniki konkursu DAINA 2

Utworzono: środa, 05 maj 2021 Anna Leszkowska

 

Narodowe Centrum Nauki ogłosiło wyniki drugiej edycji konkursu DAINA na projekty badawcze realizowane przez zespoły polsko-litewskie. Na realizację badań podstawowych naukowcy otrzymają niemal 11,7 mln zł.

Czytaj więcej...

DMC Firewall is a Joomla Security extension!