banner

Pod takim tytułem 25.06.19 odbyła się w Warszawie konferencja zorganizowana przez Agencję Procontent Communication, koordynatora Programu TOP CDR - Digitally Responsible Company. Na konferencji przedstawiono wyniki raportu na temat cyfrowej odpowiedzialności biznesu oraz dyskutowano nad tym, czy sztuczna inteligencja wygra z człowiekiem i czy Polacy boją się cyfryzacji, a także czy firmy są przygotowane na nadchodzące zmiany.

W debacie wzięła udział Rada Ekspertów programu TOP CDR, a także przedstawiciele patronów programu: prof. Bogusław Łazarz (PŚl.), dr Szczepan Moskwa (AGH), dr Małgorzata Suchacka (UŚl.), prof. Edward Lisowski (PK), dr Monika Marta Przybysz (UKSW), dr Cezary Rzymkowski (PW).

Z badań TOP CDR – Digitally Responsible Company (1010 ankiet w firmach powyżej 50 pracowników). wynika, że co trzeci pracownik w Polsce uważa, że automatyzacja pracy przy pomocy robotów wymusi na nim konieczność przekwalifikowania się lub zmiany pracy w ciągu najbliższych 10 lat. Badani zdają sobie sprawę, że dotychczasowe umiejętności mogą nie wystarczyć, by utrzymać się na rynku pracy w dobie postępującej cyfryzacji.

Blisko 1/3 badanych wskazuje, że w ciągu ostatnich 3 lat wdrożenie nowoczesnych technologii wymusiło redukcję etatów. Jednak aż 1/4 respondentów nie jest w stanie przewidzieć, jakie zmiany czekają rynek pracy w ciągu najbliższych 10 lat. Jest to odwrotna proporcja niż w krajach dużo bardziej zaawansowanych technologicznie, np. w USA, gdzie według danych PewResearch aż 72% badanych boi się automatyzacji, a tylko 1/3 spogląda optymistycznie na ten proces.

Zastępowanie pracy człowieka przez sztuczną inteligencję staje się zauważalne także dla pracodawców, choć dla większości z nich to wciąż odległy scenariusz. W ostatnich 3 latach wdrożenie nowych technologii (automatyzacja) spowodowała redukcję etatów (zwolnienia) w blisko 1/3 firm – takiej odpowiedzi udzieliło 28% badanych pracowników firm.
Przedsiębiorstwa stają się też coraz bardziej świadome jakości swojego cyfrowego śladu. Organizują szkolenia podnoszące kompetencje cyfrowe, wdrażają procedury cyberbezpieczeństwa, unowocześniają komunikację wewnętrzną, a także planują działania integracyjne „bez dostępu do sieci” – wynika z wywiadów przeprowadzonych w ramach raportu.

Program TOP CDR (Corporate Digital Responsibility) jest pierwszą w kraju tego typu inicjatywą, popularyzującą ideę ideę cyfrowej odpowiedzialności biznesu. Firma odpowiedzialna pod względem cyfrowym powinna zapobiegać negatywnym skutkom, które wynikają z przeciążenia informacjami.
Jak cyfrową odpowiedzialność postrzegają pracownicy? Dla ponad 40% ankietowanych, firma odpowiedzialna cyfrowo to firma, która prowadzi szkolenia w zakresie podwyższania kompetencji cyfrowych. 38% badanych odpowiedziało, że taka firma umożliwia pracownikom pozyskanie potrzebnych kompetencji cyfrowych, by nie stracili pracy w wyniku automatyzacji.


Więcej - http://topcdr.pl/2019/07/04/wyniki-ogolnopolskiego-raportu-top-cdr-digitally-responsible-company/

 

O skutkach społecznych, jakie niesie rozwój sztucznej inteligencji pisze w tym numerze SN uczestniczka konferencji dr Małgorzata Suchacka (Od człowieka do robota) oraz Martyna Czapska (Sztuczna inteligencja a prawo).
Temat sztucznej inteligencji poruszał na łamach SN kilkukrotnie prof. Andrzej Wierzbicki (Nowa rola przedsiębiorcy, Czym się zająć, Prognozy katastroficzne, Zmierzch pracy – scenariusz zagłady, Czym jest technika, Technika to kultura, Kryzys intelektualny), prof. Wiesław Sztumski (Wykluczanie człowieka), prof. Ryszard Piotrowski (Robot sędzią?) oraz Komitet Prognoz PAN (Czwarta rewolucja przemysłowa).