banner

241

Okładka

Rzeźba ceramiczna Bogusława Dobrowolskiego z wystawy w BWA Kielce w 2012, fot. Bogusław Paprocki

-------------------------------------------------

Prognozowanie

Metainteligencja 

------------------------------------------------

Filozofia

Cztery wymiary sensu życia

------------------------------------------------

Politologia

Afrykański return ISIS

-----------------------------------------------

Naukowa agora

Jak zmieniano uniwersytet i co z tego wyszło

------------------------------------------------

Ekonomia

Praca zdalna - dobrodziejstwo czy wynaturzenie? 

-------------------------------------------------

Felieton Witolda Modzelewskiego

Preludium pokoju ryskiego

-----------------------------------------------

Korespondencja z USA

Po co komu antyczny DNA?

-----------------------------------------------

Wspomnienia

Byłem pracownikiem ITME (3) 

------------------------------------------------

Informacje

IFPiLM w ocenie NIK

Obywatelska nauka

NIK o kształceniu cudzoziemców w Polsce

Dzieło Szyszki

430 milionów na Preludium i Opus

Nowy konkurs CHANSE

Rozwój produkcji ekologicznej

-----------------------------------------------------------

Recenzje

Przyszłość jest bliżej, niż nam się wydaje

--------------------------------------------------------------------