banner

 

 

287Okładka

 Barbara Szubińska, Autoportret na wesoło, BWA Kielce, 2020, fot. Bogusław Paprocki

-------------------------------------------------

Filozofia

W mackach strachów

------------------------------------------------

Politologia

Pandemonium zagrożeń

-----------------------------------------------------------------------

Humanistyka


Skutki światowego nieładu (2)

--------------------------------------------------------------------

Historia

Do jakich tradycji Polski Ludowej możemy nawiązać?

Jak USA sponsorowały Hitlera

------------------------------------------------

Ochrona środowiska

Nieskuteczność polityki klimatycznej

---------------------------------------------------------------------

Felieton Witolda Modzelewskiego

Destrukcyjny chaos prawny

---------------------------------------------------------------------------------

Informacje

Powstał AI Lab

Rok Nauki w Katowicach

Intarg i Ekointarg w 2024

Stanowisko PAN i PAU ws. finansowania nauki i szkolnictwa wyższego w 2024

----------------------------------------------------------------------

Recenzje

Wytępić całe to bydło

Przyszłość geografii

Prawda i realizm - t.II

Strefa interesów 

------------------------------------------------

Nauka i sztuka

Fotografia etnograficzna z Małopolski

Ula Dzwonik w Częstochowie

Kunszt ośmiu artystów

Dzikony Marty Jamróg

Xawery Wolski. Sploty

OdłożOne na potem

-----------------------------------------------

Aforyzmy prof. Wiesława Sztumskiego (2/24)

---------------------------------------------------------------------