banner

 

217

Okładka - Rupali Patil, Jeden ma wizję, drugi ma wiarę, akwarela, 2015

-----------------------------------------------------------------------------

Filozofia

Ludzie przeciw naturze

-----------------------------------------------------------------------------

Demografia

Kłopoty z aktywnym starzeniem się

-----------------------------------------------------------------

Prognozowanie

Machine Kind

-----------------------------------------------------------------

Humanistyka

Protofaszyzm a kultura Zachodu (2)

----------------------------------------------------------------

Politologia

Polityka wschodnia - wiecznej urazy

-----------------------------------------------------------------

Historia

Szydercy i buntownicy 

 -----------------------------------------------------------------

Informacje

Fonoholizm

Intarg 2017

O walorach krystalografii

Skąd w Polsce norniki?

Inżynieria wzornictwa przemysłowego

Styczniowe konkursy w NCN

-----------------------------------------------------------------

Recenzje

Paul Dirac - brytyjski Einstein

Religia techniki

Pro aris et focis

Londyn 1967

------------------------------------------------------------------

Nauka i sztuka

Zwiastunki chaosu

Wulkany błotne w Azerbejdżanie

Jerzy Jarnuszkiewicz w Zachęcie

Maria Curie-Skłodowska w filmie

-------------------------------------------------------------------