banner

241

Okładka - rzeźba Grzegorza Króla, Muzeum Wsi Kieleckiej, 2019,
fot. Bogusław Paprocki

---------------------------------------------------------

 Polityka przestrzenna

Przeszłość ma znaczenie

-----------------------------------

Humanistyka

Homines,dum docent,discunt

Co znaczy być Europejczykiem? (2)

-------------------------------------------------

Filozofia

Społeczeństwo na antywartościach

------------------------------------------

Historia

O odmitologizowanie historii

-------------------------------------------

Medycyna

Choroby dietozależne

---------------------------------------------------------------------

Felieton - Witold Modzelewski

Politycy niemieccy

-----------------------------------------

Informacje

O rozwoju regionalnym Polski

Gdzie jesteśmy? Dokąd zmierzamy?

O prawie w kosmosie

Rozstrzygnięcie Opus i Preludium

Polityka wschodnia - diagnoza

Karp na przekąskę

Virtus est perfecta ratio

Intarg 2020

-------------------------------------------------

Recenzje

Polityka wschodnia Polski

Marii Fołtyn życie z Moniuszką

Rok 1919 - refleksje na minione stulecie

--------------------------------------------------

Nauka i sztuka

Kobiety Malczewskiego

Komponowanie przestrzeni

Żywioły Ziemi

---------------------------------------------------