banner

 241Okładka

Czerwone maki - Dorota Sak, BWA Kielce 2018, fot. Bogusław Paprocki 

-------------------------------------------------

Politologia

Czas Globalczyka

Wielka smuta OBWE 

------------------------------------------------

Filozofia

Renesans złych tradycji 

-----------------------------------------------------------------------

Humanistyka

Społeczna dekadencja 

--------------------------------------------------------------------

Ekonomia

"Uzbrojona" ekonomia dolara amerykańskiego

------------------------------------------------

Nauka i gospodarka

Chiński panoptikon

----------------------------------------------------------------------

Felieton Witolda Modzelewskiego

Czy ekspert może być rusofobem

--------------------------------------------------------------------------

Informacje

Krakowskie herbarium

Wyzwania demograficzno-osadnicze

Niezależni lekarze o wstrzymaniu rekomendacji szczepień na covid-19

Złoty Medal Chemii

Intarg po raz 16-ty

Onkologia - konkurs

---------------------------------------------------------------------------

Recenzje

Trudno powiedzieć

Węglowa symfonia

Każdy może zostać wynalazcą

Przetrwają najżyczliwsi

Żywność, wywłaszczenie i zależność

------------------------------------------------------

Nauka i sztuka

Warszawskie malarki

Ruchy tektoniczne

Nowosielski i Niemczyk w Bielsku-Białej

------------------------------------------------------------------------------

Aforyzmy prof. Wiesława Sztumskiego (1)

---------------------------------------------------------------------------------------