banner

205


Okładka - Lalka z Teatru Lalki i Aktora "Kubuś" w Kielcach, wystawa z okazji 60-lecia teatru w 2015 r.,  fot. Bogusław Paprocki, opr. Waldemar Wróbel

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Naukowa agora

Uczelnie do poprawki

--------------------------------------------------------------------

Politologia


Deficyt  strategicznego myślenia

-------------------------------------------------------------------

Humanistyka
 

Rozważania o Europie (3) - Rosja - Polska - Europa

--------------------------------------------------------------------------------------------

Prognozowanie

Miejsce Polski w Europie

-----------------------------------------------------------------

Historia


Narodziny Europy

--------------------------------------------------------------------------------------------

Filozofia
 

W niewoli myślenia linearnego i binarnego

------------------------------------------------------------------------------------------

Informacje

Daleko od Jedwabnego Szlaku

CopyCamp i historia praw autorskich

---------------------------------------------------------------------------------

Recenzje

Medialna wizja świata
  

Biografia człowieka

Swoiste źródła prawa

W cieniu tragedii wołyńskiej

Emil Zegadłowicz - daleki i bliski

------------------------------------------------------------------------------------

Nauka i sztuka
 

W Gdańsku - O grzechu

W Bydgoszczy - Beksiński

W Łodzi - Stroje ślubne

W Warszawie - Mistrzowie pastelu

W Krakowie - Grafika

W Orońsku - Fangor

W Muzeum Ziemi PAN - Himalaje!

-------------------------------------------------------------------------------------