banner

219

Okładka - fot. Teresa Mazerant

----------------------------------------------------------------

Ekonomia

Ekonomia nierówności

--------------------------------------------------

Filozofia

Szczęście i uszczęśliwianie

---------------------------------------------------------------------

Prognozowanie

Świat w kawałkach

-------------------------------------------------

Politologia

W tę grę już nie gramy

------------------------------------------------

Historia

Elżbieta I - narodziny potęgi

 ------------------------------------------------

Informacje

Czy nierówności są potrzebne?

Centra Dioscuri w Polsce 

270 milionów z NCN

Ocena oddziaływania na zdrowie

Nagrody Intarg

Ekohydrologia i zmiany klimatu

Cyfrowe kompetencje Polaków

Etiuda 5 rozstrzygnięta

--------------------------------------------------

Recenzje

Ekonomiści o ekonomii

Polska Ludowa

Pozytywista do szpiku kości

Kurs krytycznego myślenia

Przechytrzyć Murphy'ego

Biografia Stefana Starzyńskiego

Historia lotów międzyplanetarnych

Socjolog o świecie intymności

--------------------------------------------------

Nauka i sztuka

Fantazmaty w Kielcach

II Grupa Krakowska

Teatry lalkowe w Gdańsku

Teatr lalek Jerzego Koleckiego

Fotografie Henryka Czeczotta

-------------------------------------------------------------------