banner

133

Okładka -  Anna Orlikowska, Still life (aranżacja przestrzenna) 


 

Aktualności

 

60-lecie Instytutu Matematycznego PAN  


Jubileusz krakowskich rolników  


Międzynarodową Konferencją Naukową w Centrum Kongresowym Uniwersytetu Rolniczego kierowanego przez prof. Janusza Żmiję rozpoczęły się 12 czerwca obchody z okazji 55-lecia Akademii Rolniczej w Krakowie, obecnie - Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja.


Konkurs PAN  


Polscy archeolodzy w delcie Nilu  


W kropli rosy


Rzadko mamy możliwości poznania dokonań naukowców na innym polu niż naukowe. Dyrektor Muzeum Ziemi PAN, prof. Krzysztof J. Jakubowski pokazuje, iż wielu naukowców ma także osiągnięcia artystyczne.


W Toruniu - Centrum Optyki Kwantowej  


Biotechnologia

Genetyczna dyskryminacja  

Jedną z obaw podnoszonych przez społeczeństwo jest „genetyczna dyskryminacja" przez różne instytucje z którymi jesteśmy związani i od których w pewien sposób zależni.


Ekologia

 

Leśne zabytki  

Wśród ponad 6,8 tys. rozmaitych budynków będących własnością Lasów Państwowych jest wiele, które zasługują na formalne uznanie za cenne obiekty rodzimego dziedzictwa kulturowego i wpisanie do rejestru.


Polacy w zwierciadle ekologicznym  


Instytut na rzecz Ekorozwoju od wielu lat prowadzi badania świadomości ekologicznej polskiego społeczeństwa. Większość Polaków zgodziła się za stwierdzeniem, iż Polskę stać na to, aby jednocześnie rozwijać gospodarkę i ponosić nakłady na ochronę środowiska.


Felietony – Andrzej Klimek

Zabójcze dźwięki  


Hałas jest wrogiem perfidnym i podstępnym. Jego objawy kumulują się w organizmie i wywołują coraz większy rozstrój całego systemu nerwowego.


Felietony – Wiesław W. Jędrzejczak

Zaprzaństwo  


Felietony - Małgorzata Milewska-Stawiany

Urzędowa polszczyzna  


Filozofia

 

Wiara i rozum czy wiara i kłamstwo?  


Katolicyzm nobilitował kłamstwo do cnoty nadając mu najwyższy walor poznawczy. Dowodem na to jest ustanowienie specjalnej nagrody Templetona, czyli tzw. kościelnego Nobla, za okłamywanie ludzi przez sklerykalizowanych naukowców.


Informacje

 

Biotechnologia ważna jest  


Publikujemy stanowisko Polskiej Federacji Biotechnologii w sprawie projektu rozwoju nauki.


Centrum Edukacji Technicznej na Politechnice Warszawskiej  


Jakie skutki?  

Instytut Spraw Publicznych we współpracy z MPiPS zorganizowały 12.06.08. w Warszawie seminarium na temat skutków wdrażania dyrektywy usługowej dla organizacji pozarządowych i przedsiębiorstw społecznych.


Laureaci konkursu Siemensa  

23 czerwca na Politechnice Warszawskiej wręczono nagrody laureatom konkursu o Nagrodę Siemensa za 2007 rok.


Nagrody ministra środowiska  

W dniu 16 czerwca br. prof. Maciej Nowicki, Minister Środowiska, wręczył coroczne nagrody za szczególne osiągnięcia naukowo-badawcze w zakresie ochrony, kształtowania i użytkowania środowiska oraz jego zasobów.


Największe sympozjum analityczne na świecie – ISEAC’ 2008  


Ponad 300 chemików analityków z całego świata spotkało się na Politechnice Gdańskiej podczas międzynarodowego sympozjum International Association of Environmental Analytical Chemistry ISEAC’ 2008. 


Nowa Rada Nauki  


Wybrano Nową Radę Nauki - na jej inauguracyjnym posiedzeniu 25.06.08.
Minister nauki i szkolnictwa wyższego, prof. Barbara Kudrycka wręczyła nominacje jej członkom.


Nowe możliwości  


Uzyskalismy możliwość dostępu do kontraktów na budowę komponentów
satelitarnych dla Programu GMES w ramach 7 PR.


Stypendia w Niemczech  


Już po raz dwunasty absolwenci polskich uczelni wyższych mają szansę ubiegać się o stypendium niemieckiej Fundacji DBU (Deutsche Bundesstiftung Umwelt). 


Listy do redakcji

 

Dwie kwestie  

Odpowiedź Autora artykułu "Wiedza a wiara" (SN 4/08) prof. Wiesława Sztumskiego na na list czytelnika Zygmunta Jazukiewicza (SN 5/08)


Świadome łamanie prawa (pod osłoną państwa)  


Redakcja nasza otrzymała list prof. Krzysztofa Kołowrockiego opisujący przebieg wyborów w Akademii Morskiej w Gdyni. Do listu Autor dołączył też kopię listu otwartego (z 23.04.08.) w tej sprawie skierowanego do ministra nauki, prof. Barbary Kudryckiej, ministra infrastruktury - Cezarego Grabarczyka oraz podsekretarza stanu w tym ministerstwie - Anny Wypych - Namiotko.


Medycyna

 

Sposób na raka  


Z prof. Włodzimierzem Sawickim z Katedry i Kliniki Położnictwa, Chorób Kobiecych i Ginekologii Onkologicznej, prodziekanem Uniwersytetu Medycznego w Warszawie rozmawia Justyna Hofman - Wiśniewska


Nauka-gospodarka

 

Na tropach innowacyjności


Problem polega na tym, iż ministerstwa nie zdefiniowały obszarów rozwojowych. Przypuszczalnie nie są do tego zdolne. Łatwiej im restrukturyzować zaplecze b+r nie mając świadomości po co.


Nauka i prawo

 

PAN i NIK przed Komisją  


Sejmowa Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży 7.05.08. przeprowadziła dyskusję nad wnioskiem o zlecenie Najwyższej Izbie Kontroli przeprowadzenia kontroli dotyczącej prawidłowości gospodarowania przez Polską Akademię Nauk posiadanym majątkiem trwałym. 


Poprawki w ustawie innowacyjnej  


Komisje sejmowe: Edukacji, Nauki i Młodzieży oraz Gospodarki 28.05.08. rozpatrzyły uchwałę Senatu RP o stanowisku w sprawie ustawy o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej.


Wyższe szkoły zawodowe w Sejmie  


Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży zapoznała się 29.05.08. z informacją na temat funkcjonowania państwowych wyższych zawodowych oraz kolegiów nauczycielskich i nauczycielskich kolegiów języków obcych.


Nauka i sztuka

 

Piękno do mnie przyszło…


Nauka w sieci

Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy - www.ior.poznan.pl  


Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w Olsztynie - www.pan.olsztyn.pl  


Nauki społeczne

 

Społeczne decorum?  


Z prof. Andrzejem Bałandynowiczem, prawnikiem, filozofem prawa rozmawia Anna Leszkowska


Wydatek czy inwestycja?  


To, co blokuje rozwój przedsiębiorstw społecznych – to relacje między władzami lokalnymi a inicjatywami społecznymi.Często inicjatywa podejmowana niezależnie od tej władzy, powoduje pojawienie się napięć.


Naukowa agora

 

Filozofia reformy  


Reformy można przeprowadzać wtedy, kiedy ma sie władzę absolutną, albo poparcie społeczne. Władzy absolutnej nie ma dzis nikt, a i poparcia społecznego - też nie.


Przed zakrętem  


Maj to miesiąc spotkań i dyskusji naukowców. Członkowie korporacji PAN - jak co roku uczestniczyli w Zgromadzeniu Ogólnym, od paru lat tracącym swoją rangę, m.in. z powodu braku zainteresowania rządzących spotkaniem z elitą intelektualną kraju. W tym roku tendencja ta pozostała bez zmian, choć przyczynia się do tego samo kierownictwo PAN.


W Mariotcie, czyli na śmietniku  


Ognistym tangiem argentyńskim rozpoczęto tegoroczne Forum Jednostek Badawczo - Rozwojowych w hotelu Mariott, choć zamiast parkietu była sala konferencyjna. Drugiego dnia obrady przeniesiono do mniej reprezentacyjnego miejsca (NOT), co wyszło na dobre całej imprezie i pokazało, że środowisko to ma znacznie więcej do powiedzenia w sprawach merytorycznych niż polityczno -rozrywkowych.Promocje

Instytut Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa PIB wspiera praktykę  


Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa-Państwowy Instytut Badawczy w Puławach jest jednostką badawczo-rozwojową podległą Ministerstwu Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Placówka ta jest jednym ze spadkobierców 146 lat tradycji puławskiego ośrodka nauk rolniczych, jak również w pewnym zakresie, kontynuatorem działalności Państwowego Instytutu Naukowego Gospodarstwa Wiejskiego (PINGW), funkcjonującego w latach 1917-1950, jedynego wówczas Instytutu obejmującego swoją działalnością wszystkie dyscypliny nauk rolniczych.


PEARL - innowacyjne rozwiązanie w zarządzaniu portami  


Centrum Badań Kosmicznych Polskiej Akademii Nauk aktywnie uczestniczy w programach Komisji Europejskiej i Europejskiej Agencji Kosmicznej.

oem software