banner

218

Aktualności

 

Biotechnologia 

 

Chemia

 

Ekologia

 

Etnografia

 

Felietony – W.W. Jędrzejczak

 

Felietony - M. Milewska-Stawiany

 

Informacja naukowa

 

Informacje

 

Klimatologia

W efekcie zmian klimatycznych w Arktyce otwierają się nowe trasy transportu morskiego i lądowego. Jeśli deglacjacja na morzu będzie przebiegać w tym samym tempie co obecnie, północno zachodnie przejście z Europy do Azji stanie się możliwe w ciągu najbliższych 20 lat.

 

Miscellanea

 

Nagrody wydziałów PAN

   Nagrody Wydziału III PAN   

 

Nauka-gospodarka

Reforma samych jbr-ów niczego nie załatwi - potrzebna jest reforma całej sfery nauki. To, co jest złe w polskiej nauce, to zamknięcie się w trzech obszarach badawczych - przejście z jednego do drugiego środowiska jest dla ludzi kataklizmem. Profesor z uczelni nie przyjdzie do pracy w instytucie, bo tu trzeba pracować 8 godzin i przychodzić w określonej porze. A profesora z instytutu nie wpuści się do uczelni, bo tam jest przerost zatrudnienia i nikogo nie potrzebują. Środowiska zatem są szczelne, nie ma żadnej wymiany personalnej, nawet naukowej. Pracujemy w zupełnie innych światach.

Jbr-y - państwowe osoby prawne - wrzucono do jednego worka z innymi jednostkami, takimi jak gospodarstwa pomocnicze przy ministerstwach i innych organizacjach centralnych, likwidując poważny instrument tak bardzo przecież pożądanej komercjalizacji wyników badań.

 

Nauka i prawo

 

Nauka i sztuka

 

Nauka w sieci

Instytut to zrestrukturyzowana jednostka badawczo-rozwojowa (początek jej działalności to rok 1945) podporządkowana Ministrowi Gospodarki. GIG świadczy usługi dla wszystkich branż przemysłu, instytucji i urzędów administracji państwowej i samorządowej oraz partnerów zagranicznych.
Obecnie cztery podstawowe filary działalności GIG stanowią: górnictwo, inżynieria środowiska, zagadnienia związane z jakością oraz edukacja i szkolenia. Na stronie znajdują się informacje na temat poszczególnych zakładów, rady naukowej, pracowników, studiów podyplomowych i doktoranckich, biblioteki (m.in. katalogi on-line, 113 tys. woluminów książek, ponad tysiąc tytułów roczników czasopism, 178 tys. opisów patentowych, 21 tys. dokumentacji prac naukowo-badawczych).
Jest także m.in. podstrona ZINT (Zintegrowany Instytut Nauk Technologicznych), CZT (Centrum Zaawansowanych Technologii) oraz link do projektów europejskich (programy ramowe, centra doskonałości, foresighty, złożone wnioski patentowe, targi konferencje).   

Początki działania Instytutu sięgają okresu międzywojennego. W roku 1945 przemianowano go na Instytut Badawczy Budownictwa, a dwa lata później otrzymał nazwę, pod którą istnieje do dziś.
Instytut posiada zespół 14 laboratoriów badawczych. Prowadzi się w nich specjalistyczne badania podstawowe materiałów i wyrobów budowlanych oraz badania dla potrzeb aprobacji i certyfikacji wyrobów. Rada Naukowa ITB posiada od 1967r. uprawnienie do nadawania stopnia naukowego doktora nauk technicznych w zakresie budownictwa.
Na stronie Instytutu znajdują się komunikaty, odnośniki do różnych badań i prac rozwojowych, aprobat technicznych, rekomendacji technicznej, certyfikacji, informacji naukowo- technicznej, konferencji i szkoleń, ekspertyz, komputerowych baz danych, przetargów, jednostek z którymi placówka współpracuje.
Jest także podstrona z dokumentami Unii Europejskiej, bazą danych biblioteki, wydawnictwami ITB, raportem z działalności za rok 2005, ankietą w sprawie hałasu i drgań oraz odnośnikami do osobnych portali: Centrum Budownictwa Szkieletowego oraz Biznes -Informacje -Technologie.

 

Ochrona zabytków

 

 Recenzje