banner

131

Okladka -  Andrzej Dudek-Durer, Książka stojącego czasu (szkło, metal, plastik 17x16x14,5 cm) 2004Aktualności
  


Kolejny sukces polskich astronomów  Nauka potrzebuje kobiet!  


Stypendia L’Oréal Polska przy wsparciu Polskiego Komitetu ds UNESCO przyznawane są od 8 lat wybitnym Polkom - naukowcom, prowadzącym badania w dziedzinach biologiczno-medycznych.Planetoida Toruń  Politechnika Gdańska najszybsza  Polski Rok Ziemi  Prof. Kolwas prezesem europejskich fizyków  


Niby wiadomo, jaki jest, podobnie jak przysłowiowy koń, ale nie każdemu zdarzyło się widzieć zająca z bliska. Spustoszenie w pogłowiu zajęcy w całej niemal Europie jest już takie, że nawet myśliwi od kilkunastu lat nie widują go w polu. A jeśli już mogą go mieć na muszce to świadomie rezygnują ze strzału.Felietony – Andrzej  Klimek


Mineralna z wulkanu  


Niegdyś w Karpatach i Sudetach wulkany nie były rzadkością. Dziś pozostały po nich skały powstałe z lawy oraz… podziemne złoża wód mineralnych.Felietony – Wiesław W. Jędrzejczak


Masa krytyczna  Felietony - Janusz Markiewicz


Profesor zrobił swoje - profesor może odejść  Felietony - Małgorzata Milewska-Stawiany


Nie wywołuj wilka z lasu, czyli o tabu językowym  Filozofia


Wiedza a wiara  


Prof. Wiesław Sztumski - Wobec wzrastajacej laicyzacji Kosciół katolicki stara sie zdezawuować światopoglad naukowy, krytykuje go i uznaje za absurdalny i utopię.


Fizyka


Wielki Zderzacz  


LHC to Large Hadron Collider (Wielki Zderzacz Hadronów). Large – wielki, z powodu swoich rozmiarów (ok. 27 km obwodu), Hadron – hadronów, ponieważ przyspiesza protony i jony, które są hadronami i Collider – to zderzacz, ponieważ hadrony tworzą dwie wiązki biegnące w przeciwnych kierunkach, które zderzają się ze sobą w czterech punktach - miejscach przecinania się dwóch pierścieni maszyny. Hadrony (z gr. ‘odros’ - opasły) są cząstkami złożonymi z kwarków. Do tej rodziny cząstek należą protony i neutrony.


 
Futurologia
 

Nowy, wspaniały?, wirtualny świat  


Prof. Wojciech Cellary - W wirtualnym świecie nie wszystko będzie pozorne - zło pozostanie prawdziwe.Informacje
 

E-papier  


Wkrótce czeka nas wielka zmiana technologiczna - to, co dzisiaj uchodzi za nowoczesne, np. ekrany ciekłokrystaliczne czy plazmowe - odejdzie do lamusa. Nastąpi era papieru elektronicznego.Nowe nazwy uczelni artystycznych  


Rada Ministrów na posiedzeniu 1.03.08. przyjęła projekt ustawy o nadaniu nowej nazwy Akademii Muzycznej im. Fryderyka Chopina w Warszawie, przedłożony przez ministra kultury i dziedzictwa narodowego.Pierwszy Kongres Nauk Rolniczych „Nauka – Praktyce”  


W Puławach w dniach 18-19 września 2008 r. odbędzie się Pierwszy Kongres Nauk Rolniczych pod hasłem "Innowacje w sektorze rolno-spożywczym - nowe techniki i technologie".  

 Medycyna
 

Słyszeć a słuchać  


Osoby z zaburzeniami uwagi słuchowej wydają się czasem puszczać informacje „mimo uszu” – trzeba im np. kilkakrotnie powtarzać pytania lub polecenia. Osoby takie są zwykle podejrzewane o niedosłuch. Często jednak ich narząd słuchu nie jest uszkodzony. Zaburzona jest u nich natomiast uwaga słuchowa.Świszczące dzieci - astmatyczni dorośli  


Dziś astma jest chorobą w pełni opanowaną, chorych na astmę w szpitalach niemalże nie ma, zgony z powodu samej praktycznie się nie zdarzają. Jednak im więcej na temat tej choroby wiemy, tym bardziej okazuje się ona tajemnicza.Nauka i sztuka
 

Konstruktywizm w plakacie  Nauka w sieci
 

Instytut Badawczy Leśnictwa - www.ibles.pl  Polskie Biuro Do Spraw Przestrzeni Kosmicznej  


Nauki społeczne
 

Błędne koło nieufności  


Prof. Janusz Czapiński - Nie zaczęliśmy tworzyć sieci społecznej, która nie miałaby charakteru kupiecko - cwaniackiego.Matriarchat za 150 lat?  


Dr Ewa Górska - Wyniki uzyskane w Laboratorium Ergonomii PW wskazują na zatrważająco niski stopień wydolności fizycznej mężczyzn.


Naukowa agora
 

Dobre rady ekspertów  


Raport OECD na temat szkolnictwa wyższego (OECD Thematic Review of Tertiary Education) znany jest od jesieni ub. roku. Eksperci zebrali w nim obszerny materiał, ale nie ze wszystkimi wnioskami musimy się zgadzać, nie wszystkie sugestie uwzględniać.


Jak rady wykorzystano?  


Spokojnie, to tylko założenia  


Prof. Janusz Lipkowski - Sprawą najtrudniejszą będzie zrealizowanie głównego celu reformy, czyli konkurencyjności w nauce.


 


Promocje
 
Instytut Włókien Naturalnych  

Własność intelektualna
 

Kobiety nie tylko do garów  


Kobiety zaangażowane są w wynalazczość od zawsze; doniesienia na ten temat datowane są od czasów starożytnej Grecji. Płeć jednak znacznie ograniczała i nadal ogranicza w tej dziedzinie rolę i znaczenie kobiet.Nie niżej Nobla  


Od momentu przystąpienia Polski do Europejskiej Organizacji Patentowej, tj. od 1 marca 2004 do końca minionego roku, nasze placówki naukowo-badawcze przesłały do Europejskiego Urzędu Patentowego 21 zgłoszeń patentowych. Ze względów proceduralnych wycofano osiem. Z pozostałych trzynastu dziesięć jest jeszcze w fazie postępowania sprawdzającego, a trzy wynalazki – wszystkie z Politechniki Łódzkiej – otrzymały już patenty europejskie.

oem software