banner

 

130


Okładka
Michał Jonczyk, Tłok

-----------------------------------------------------------------------------

Archeologia
 

Sztuka jest oknem na inny świat 


Społeczność irokezka miała kobiecą własność ziemi, kobiecą własność domów, struktury rodzinne koncentrujące się wokół matek, babek. Wodzowie byli mianowani i odwoływani przez radę kobiet.Ekologia


Puszcza była, jest i będzie  


Gospodarka w Puszczy Białowieskiej to od kilku lat całkiem odmienny od stosowanego wcześniej model gospodarki proekologicznej, uwzględniający postanowienia Szczytu Ziemi w Rio, a także wielu konferencji paneuropejskich. Zmieniły się w niej zarówno metody postępowania, jak i mentalność leśników, traktujących bogactwo przyrody jako bezcenne.Ekonomia


Straciliśmy szansę, pora na poprawę


Inteligencja akademicka „obudziła się” dopiero wtedy, gdy bezpośrednio zagrożone zostały jej interesy. A co najważniejsze, była i jest w swej większości głucha na sprawy biedy, bezrobocia, wykluczenia.

 Felietony – Andrzej  Klimek


Chodzący we śnie


Uważano ich za opętanych przez diabła, ludzi, których Księżyc wyciąga z łóżek i prowadzi na tajne spotkania czarowników.Felietony – Wiesław W. Jędrzejczak


Wybór Polski

 Felietony - Małgorzata  Milewska-Stawiany


Ojczyzna, kraj, macierz, czyli słów kilka z historii wyrazów

 Filozofia


Czy Einstein miał rację?


Nagminnie pojmuje sie wiarę w postaci wiary religijnej. Jest to szalbierstwo semantyczne.

 Informacje


Darmowy program antyplagiatowy (czyli karanie plagiatofilii i nagradzanie plagiatofobii)  


Plaga plagiatów zalewa nasz kraj. Aby łatwiej odszukać plagiaty zawieszone w cyberprzestrzeni lub zarejestrowane na nośnikach elektronicznych opracowano specjalne programy antyplagiatowe. To działanie pożyteczne, ale niewystarczające do zwalczenia zjawiska.

 


Gdańskie Gimnazjum Akademickie


13 czerwca 2008 roku przypada 450 rocznica założenia Gdańskiego Gimnazjum Akademickiego. W tym dniu w Muzeum Narodowym w Gdańsku, gdzie mieściło się gimnazjum, zostanie zamontowana pamiątkowa tablica oraz zaprezentowane zostaną wszystkie tomy cyklu: Gdańskie Gimnazjum Akademickie.


Przed EIT - zespół


Zarządzeniem Prezesa Rady Ministrów nr 14 z 18.02.08. utworzono Międzyresortowy Zespół do Spraw Europejskiego Instytutu Innowacji i Technologii.

 


Statuetka Złota Myśl dla Muzeum Narodowego w Krakowie


Muzeum Narodowe w Krakowie otrzymało 25.02.08. statuetkę Złota Myśl w kategorii „Osoba lub firma przyczyniająca się do rozwoju nauki i kultury polskiej”Listy do redakcji


Pani Redaktor,Miscellanea


Okiem i uchemNagrody Prezesa RM


Nagrody premiera


18 marca br. Prezes Rady Ministrów Donald Tusk wyróżnił za osiągnięcia dokonane w 2006 r. ponad 40 naukowców i 3 zespoły badawcze.

 Nauka-gospodarka


Dlaczego nauka nie chce służyć gospodarce?


Liberalny system rozliczania nakładów na naukę powoduje, że prowadzi się głównie prace teoretyczne, niekomercyjne, bez perspektyw na wdrożenie.

 


Naukowcy - przedsiębiorcyNauka i prawo


Dobra PAN


Z inicjatywy NIK przeprowadzono kontrolę placówek naukowych Polskiej Akademii Nauk dotyczącą lat 2003 - 2006. Gospodarowanie uczonych posiadanym majątkiem Izba oceniła negatywnie.

 


Nauka i sztuka


Kobiety i fotografia

 


Nauki społeczne


Polacy i imigranci


Przez cztery stulecia Europę opuszczały mniejsze i większe fale osadników. W ciągu niespełna 50 lat poprzedzających I wojnę światową wyemigrowało za ocean ponad 50 mln osób. Europejscy osadnicy do dziś kształtują obraz znacznej części świata – Ameryki, Australii.

 


Polska wielonarodowa?


Mamy, niestety, wielką łatwość przyjmowania postaw ksenofobicznych. Usprawiedliwiają to poniekąd doświadczenia historyczne; Polacy we własnym kraju przez długi czas byli jakby symboliczną „mniejszością”.

 Naukowa agora


Ambitny program


26 marca 2008 zainaugurowany został Program Operacyjny Kapitał Ludzki – Priorytet IV Szkolnictwo Wyższe i Nauka. Równocześnie min. Barbara Kudrycka ogłosiła dwa pierwsze konkursy na projekty związane z podnoszeniem kwalifikacji kadr systemu B+R i zwiększaniem świadomości roli nauki w rozwoju gospodarczym.


Samoobsługa


Rada Główna JBR wraz z NOT i Akademią Inżynierską zorganizowały 18.03.08. konferencję "Innowacyjność polskiej gospodarki - komercjalizacja badań naukowych".


Zobaczymy, kto wygra


Na zaproszenie (6.03.08) Towarzystwa Popierania i Krzewienia Nauk, w zastępstwie chorej minister Barbary Kudryckiej 6.03.08. na spotkanie z naukowcami przyszedł prof. Jerzy Duszyński, podsekretarz stanu w ministerstwie nauki.

 


Poczet profesorów polskich 

 


Recenzje


Aleksander Wielki


Broń jądrowa


Geochemia środowiska


Historia literatury jidysz


Między Wschodem a Zachodem


"Niech Ci katechizmem będzie"  


Wszystko o poligrafii

Gramatyka w słowniku oem software