banner

 

128


Okładka
- Misja Cassini -
http://photojournal.pl.nasa.gov


Aktualności

Polak w Radzie Towarzystwa im. Bernoulliego


Ruszyło polskie "Galaktyczne zoo"
 


Sukces gdańszczanina
 


Wrocławianie koordynują program ESF
 


Za rok - Międzynarodowy Rok Astronomii
 


Ekologia
 

 Nauka prosto z lasu  

 
Polskie lasy to najmniej zniekształcona struktura naszego środowiska naturalnego, co nie oznacza że nie są narażone na zagrożenia biotyczne i antropogeniczne


F
elietony – Andrzej Klimek
 

Żywe skamieliny
 

 
Nikt dziś nie wie i zapewne nigdy się nie dowiemy, ile gatunków roślin i zwierząt żyło na kuli ziemskiej.


Felietony – Wiesław W. Jędrzejczak


Ziarno
  


Felietony - Małgorzata Milewska-Stawiany
 

Dotknąć słowem 


Historia sztuki
 

Obrazy muzyki
  


Jednym z najcenniejszych źródeł informacji o życiu muzycznym minionych epok jest ikonografia. Sceny muzyczne, przedstawione w rzeźbie czy malarstwie, roztaczają przed współczesnym odbiorcą nie tylko obraz funkcjonowania muzyki w dawnej kulturze, ale dostarczają także konkretnych wiadomości dotyczących wyglądu instrumentów, techniki gry czy składu zespołów muzycznych. Z drugiej zaś strony ikonografia jest nieoceniona przy badaniu teoretycznego, ideologicznego czy symbolicznego wymiaru muzyki.


Informacja naukowa
 

Jak napisać doktorat?
 


Dzisaj, gdy studia doktoranckie pozostaja trzecim, najwyższym etapem kształcenia, publikuje się kolejne wydania poradników uczących, jak należy pisać rozprawy doktorskie. Niektóre z nich wskazują nawet, jak doskonalić umiejętności pisania od prac licencjackich począwszy, a na habilitacyjnych skończywszy.


Informacje


Drogi programNagrodzeni
 


Rozstrzygnięto konkurs "Popularyzator nauki" serwisu "Nauka w Polsce" PAP i MNiSW. 


Nowa Komisja Akredytacyjna


 Minister nauki i szkolnictwa wyższego prof. Barbara Kudrycka wręczyła 4.01.08.powołania nowym członkom Państwowej Komisji Akredytacyjnej.


Łódzki naukowiec w zarządzie IFA
   


Powstaje Instytut Biologii Medycznej PAN  

Prezydium PAN podjęło 23.11.07. uchwałę w sprawie utworzenia Instytutu Biologii Medycznej PAN. 


Sieci doskonałości chcą wsparcia


 
Grupa 56 sieci doskonałości (NoE) finansowanych przez UE, reprezentująca ponad 13 tys. badaczy, sporządziła (22.10.07) opinię wzywającą Komisję Europejską do podjęcia działań, których celem będzie zadbanie o przyszłość najbardziej udanych zintegrowanych sieci w perspektywie długofalowej.


Tegoroczni Heweliusze
 

 
Nagroda Naukowa Miasta Gdańska im. Jana Heweliusza za rok 2007 została przyznana naukowcom z Uniwersytetu Gdańskiego: prof. Małgorzacie Książek-Czermińskiej oraz prof. Marcinowi Plińskiemu. 


U rolników też zmiany
 


Reorganizacja sfery B+R dotyczy nie tylko resortu gospodarki. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi też postanowiło uporządkować sprawy związane z jednostkami badawczo - rozwojowymi działającymi w rolnictwie

Listy do redakcji


Polemika fizyków 
 

Odpowiedź Autora artykułu "Fizyka w niewoli ideologii"(SN 10-11/07), prof. Wiesława Sztumskiego, na list prof. Jerzego Lukierskiego (SN 12/07)


Medycyna
 

Celowanie w molekuły
 


Nowe metody, nowe technologie, nowe odkrycia – science fiction naukowców, czy spełnienie marzeń o życiu długim i bez chorób? Dziś nowe leki tworzy się przy pomocy modelowania molekularnego. Nanomedycyna stwarza coraz większe nadzieje na długie życie bez chorób.


Miscellanea
 

Okiem i uchem
  


Popularyzacja nauki – czy tylko?Muzykologia

Muzyka dawna - dawne instrumenty
  


U nas można jeszcze kupić niezłe instrumenty strunowe, ale już smyczki trzeba kupować za granicą, bo Polska jest za małym krajem, żeby taka produkcja była opłacalna.


Nauka-gospodarka


Historia od nowa pisana
  


Instytuty generalnie nie powinny zajmować się produkcją, co najwyżej - wdrożeniami, choć w obecnej sytuacji w Polsce, kto nie ratuje się jakąś małą produkcją, ten cienko przędzie.


Obiecujący wodór
  

Produkcja gazu bogatego w wodór na drodze podziemnego zgazowania węgla stanowić będzie technologię kluczową dla przyszłości górnictwa węglowego.


Nauka i finanse
 

Budżet NCBR


Na posiedzeniu 28.11.07. sejmowej Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży o budżecie Narodowego Centrum Badań i Rozwoju mówił jego dyrektor, prof. Bogusław Smólski.


Budżet PAN pod lupą posłów
 


Podczas rozpatrywania 28.11.07. projektu budżetu na 2008 r. w części "Nauka" przez sejmową Komisję Edukacji, Nauki i , wiceprezes PAN prof. Wojciech Stec przedstawił projekt budżetu PAN.


Solidarność o budżecie nauki 


Na posiedzeniu sejmowej Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży (28.11.07.) w sprawie budżetu na naukę głos zabrał przedstawiciel Krajowej Sekcji Nauki NSZZ „Solidarność” Kazimierz Siciński


Nauka i sztuka


Wyprawa w 20-lecie
  


Od 18.01. do 30.03. w Muzeum Narodowym w Warszawie można oglądać wystawę polskiej sztuki okresu dwudziestolecia międzywojennego ‘Wyprawa w 20-lecie”.


Nauka w sieci


Instytut Psychiatrii i Neurologii - www.ipin.edu.pl
    


Instytut Spawalnictwa w Gliwicach - www.is.gliwice.pl
    


Naukowa agora


Kosmos też dla Polaków
 


 Chodzi o to, żeby w tym wysiłku technicznym, technologicznym, w tym wielkim przedsięwzięciu światowym, jakim sa badania kosmiczne, polscy przedsiębiorcy - podobnie jak uczeni - mieli udział partnerski.

Przesłuchanie bez konkretów
 


 Wystąpienie nowej minister nauki przed sejmową Komisją Nauki, Edukacji i Młodzieży planowano w drugiej połowie grudnia. Przełożono je na 10.01.08., ale to odwleczenie w czasie nie przyniosło żadnych efektów, jeśli chodzi o ujawnienie programu nowego kierownictwa resortu.


Reforma tak, ale jaka i kiedy?
 


 O tym, że szkolnictwo wyższe trzeba zreformować i unowocześnić – przekonani są wszyscy. Różne są natomiast oczekiwania i koncepcje zmian. Inne uczelni dużych i z tradycjami, inne małych, nowych, w niewielkich ośrodkach. Inne szkół publicznych i niepublicznych.


U pańskiej klamki
 


Dwudniowa konferencja polskiego środowiska naukowego zorganizowana przez ministerstwo nauki i szkolnictwa wyższego (24-25.01.08) była powrotem do kongresów nauki polskiej. Obecni upuścili sobie złej krwi, a kierownictwo resortu podstawiło na tę krew miskę. Czy krew zostanie wylana, czy użyta jako lekarstwo - okaże się pewnie jeszcze w tym roku.

 
Poczet profesorów polskich  


Recenzje
 

Baczyński w Ossolineum
  


Hłasko klasyk
Ortega y Gasset
Słownik niderlandzki
Włoski pomocnik    
Święty Augustyn

oem software