banner

119 Okładka -
  Maria OstojaAktualności


Dni Technik SatelitarnychFelietony – Andrzej  Klimek


Niezniszczalne mury
  


Felietony – Wiesław W. Jędrzejczak


Nauka w „VAT”ciaku
  


Felietony - Małgorzata  Milewska-Stawiany

Rosół i przywary, czyli o przeszłości w języku


Informacje


Centrum trwałego rozwoju
 

Z propozycją powołania Centrum Strategii Rozwoju Polski (CSRP) wystąpił dr Lesław Michnowski, w imieniu Polskiego Towarzystwa Współpracy z Klubem Rzymskim. Postulowana placówka mogłaby wypełnić lukę w strukturze rządowych instytucji badawczych, jaką spowodowała likwidacja Rządowego Centrum Studiów Strategicznych.


Cichy Gdańsk
 

W Gdańsku będzie monitorowany poziom hałasu, stężenia substancji szkodliwych oraz natężenie ruchu aut


Ideologia, polityka i kino
 

Ideologia i polityka w istotny sposób warunkowały dzieje polskiego kina – przed II wojną światową, w czasach PRL-u, ale także po roku 1989.


Internet bezprzewodowo w Kielcach
 

W Kielcach uruchomiono radiowy dostęp do Internetu w ramach projektu „e-świętokrzyskie – budowa sieci radiowej” realizowanego przez NASK. Uruchomienie stacji umożliwia świadczenie usług dla mieszkańców Kielc i okolic w promieniu do 25 km.


Mężczyźni słabsi
 

Przednowotworowe zmiany w jelicie grubym pojawiają się u mężczyzn prawie dwa razy częściej niż u kobiet. Do takiego wniosku doszli polscy naukowcy w efekcie badań przesiewowych, jakie od niemal siedmiu lat prowadzą na tysiącach Polaków.


Najstarsze osadnictwo Eurazji 


PAN w liczbach  


Soczewka z Piwnic 


Sukces gdańskiego naukowca  


Uniwersytetów być albo nie być 


Uniwersytety europejskie powinny być głównym źródłem wiedzy, której znaczenie w kształtowaniu życia gospodarczego drastycznie wzrasta. Jednak nie potrafią one sprostać temu wyzwaniu. Zamiast koniecznego renesansu, grozi im więc upadek.


Miscellanea

Okiem i uchem  


Nagrody

L'Oreal dla kobiet
 

Po raz szósty w tym roku firma L'Oreal Polska przy wsparciu Polskiego Komitetu ds. UNESCO przyznała stypendia naukowe dla kobiet.


Nagrody naukowe Wydziału V PAN


4 grudnia w Wydziale Nauk Rolniczych, Leśnych i Weterynaryjnych PAN odbyła się uroczystość wręczenia medalu im. Michała Oczapowskiego prof. Andrzejowi Szujeckiemu; powołanie na członka honorowego Komitetu Nauk Zootechnicznych PAN prof. Mariana Budzyńskiego oraz wręczenie nagród i wyróżnień zespołom naukowym.


Produkt przyszłości z nauki


Po raz dziesiąty wręczono w tym roku nagrody konkursu "Polski Produkt Przyszłości". Nagrodzono audiometr przesiewowy "Kuba Mikro AS" oraz system kontroli procesu spalania pyłu węglowego w kotłach energetycznych.


Nauka-gospodarka


Inauguracja 7 PR
 

7. Program Ramowy w Polsce zainaugurowała dwudniowa międzynarodowa konferencja naukowa, zorganizowana w Warszawie w dn. 16 – 17 listopada. Gośćmi specjalnymi byli przedstawiciele Komisji Europejskiej, Parlamentu Europejskiego i Europejskiej Rady ds. Nauki.


Metal dla Wokulskiego
 

Niedługo minie rok od chwili jak w Instytucie Odlewnictwa we współpracy z Instytutem Transportu Samochodowego zaczęło działać półprzemysłowe urządzenie do wytwarzania metali wzmocnionych małymi pęcherzykami gazu autorskiej konstrukcji i krajowego wykonania. W ten sposób Polska dołączyła do trzech krajów świata (Ukrainy, Japonii i USA), zdolnych do wytwarzania superlekkich materiałów o ukierunkowanej porowatości, zwanych gazarami.


Unijne konfitury
  


Nauka i prawo

JBR-ów portret w NIK


Z kontroli jednostek badawczo-rozwojowych, jaką przeprowadziła NIK w końcu ub. roku wyłania się obraz bezradności władzy w obszarze organizacji tzw. zaplecza badawczego gospodarki. Widać, że sytuacja w tym obszarze przerosła możliwości intelektualne ustawodawców i polityków.


Leki innowacyjne, generyki i biosimilary


Pojęcie własności intelektualnej najczęściej utożsamiane jest z patentami i znakami towarowymi. Stanowi to częsty błąd i zasadniczo zawęża termin własności intelektualnej, obejmującej dział prawa cywilnego, w którym zawarto regulacje dotyczące dóbr niematerialnych (intelektualnych) oraz przedmiotów własności przemysłowej.


Nauka i sztuka 


Rembrandt w zbiorach polskich 
 


Nauka w sieci


Instytut Medycyny Pracy

Utworzony w 1954 Instytut Medycyny Pracy im. prof. Jerzego Nofera w Łodzi jest placówką naukowo-badawczą, zajmującą się wszelkimi dziedzinami powiązanymi z szeroko pojętą medycyną pracy, takimi m.in. jak: diagnostyka, leczenie i zapobieganie chorobom zawodowym, higiena pracy, epidemiologia, ochrona radiologiczna, toksykologia doświadczalna i środowiskowa, fizjologia i psychologia pracy, zdrowotne skutki i ocena ryzyka narażenia środowiskowego i chemicznego, bezpieczeństwo chemiczne.
Instytut stanowi zaplecze naukowo-badawcze Ministra Zdrowia w wymienionych dziedzinach, a także sprawuje funkcje doradcze oraz przygotowuje ekspertyzy zarówno dla Ministerstwa Zdrowia, Głównego Inspektoratu Sanitarnego, jak i innych jednostek administracji państwowej, związków zawodowych i przedsiębiorstw.
Strona internetowa Instytutu posiada wygodny, wyposażony w wyszukiwarkę system nawigacji, w którym wyodrębniono odnośniki do danych ogólnoadresowych, historii i lokalizacji IMP, współpracy z innymi jednostkami, aktualności, programów badawczych, organizacji i baz danych. Cennym uzupełnieniem są linki do pokrewnych polskich (osobno łódzkich) i zagranicznych instytucji naukowych, encyklopedii i aktów prawnych.


Instytut Odlewnictwa

Instytut działa od 1946 roku. Jest wiodącą jednostką badawczo-rozwojową pracującą na zasadach rynkowych, świadczącą usługi dla przemysłu odlewniczego i innych branż przemysłu, instytucji i urzędów oraz partnerów zagranicznych.
Głównym celem działalności IO jest poszukiwanie nowych, energooszczędnych i ekologicznych technologii i materiałów oraz podejmowanie kompleksowych i interdyscyplinarnych zadań w różnych gałęziach przemysłu.
Na stronie, oprócz podstawowych informacji na temat historii, lokalizacji, struktury i obecnej działalności Instytutu, znajdują się odnośniki m.in. do Centrum Doskonałości dla Zaawansowanych Technologii Odlewniczych COCAFTEC, do badań i rozwoju, konferencji i szkoleń, współpracy międzynarodowej, udziału w projektach UE, branżowego punktu kontaktowego, przetargów, aktualności oraz dorocznego konkursu na "odlew roku".


Naukowa agora


Socjolog w senacie
 

Z prof. Markiem Ziółkowskim, wicemarszałkiem senatu RP rozmawia Anna Leszkowska

Uczeni w kamasze?
 

Z prof. Maciejem Grabskim, wieloletnim prezesem Zarządu Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej, obecnie - członkiem jej Rady, rozmawia Anna Leszkowska


Naukowa współpraca


Dubna redivivus


Z prof. Andrzejem Hrynkiewiczem, pełnomocnikiem rządu polskiego w Zjednoczonym Instytucie Badań Jądrowych w Dubnej rozmawia  Anna Leszkowska


Instytut w Dubnej
  


Jak cię widzą, tak cię piszą
 


Z dr. Władysławem Chmielowskim z ZIBJ w Dubnej rozmawia Anna Leszkowska


Polska i Ukraina - podobieństwa i różnice  

Analizę regionalnych zróżnicowań poczucia tożsamości Polaków i Ukraińców przeprowadziła prof. Maria Lewicka, kierująca Katedrą Psychologii Społecznej na UW. Wyniki swych badań porównawczych wybranych regionów obu krajów przedstawiła 23.11.06. podczas seminarium w Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych w Katedrze Trwałego Rozwoju UNESCO przy UW.


Poczet profesorów polskich
  


Psychologia


Przerwana młodość


Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) w dokumencie wydanym w 2000 r. (w Polsce opublikowanym w 2003 r.), zatytułowanym „Zapobieganie samobójstwom – poradnik dla pracowników mediów”, wypowiedziała się przeciwko zamieszczaniu w prasie i telewizji zdjęć samobójców. Jest też przeciwna informowaniu w mediach o sposobie, w jaki samobójca odebrał sobie życie, a w szczególności – opisywaniu narzędzia, jakim się w tym celu posłużył. O motywach, które skłoniły człowieka do pozbawienia się życia, należy informować tylko ogólnie. Niedopuszczalne jest podawanie sensacyjnych


Socjologia


Migracje wykształconych Polaków


Z dr. Pawłem Kaczmarczykiem z Ośrodka Badań nad Migracjami Uniwersytetu Warszawskiego rozmawia Krystyna Hanyga


Sonda redakcyjna

Jak państwo winno finansować naukę? 

oem software