banner

136

 

Okładka -  fot. Bartłomiej Usydus, Szczelina


 
 
 
Aktualności
 

Nagroda im. Witolda Lipskiego po raz czwarty    


Startuje program PolSenior      


Sukces astronomów z UMK    



Archeologia


Dwa włosy Kopernika    


Z prof. Jerzym Gąssowskim, archeologiem, dyrektorem Instytutu Antropologii i Archeologii w Akademii Humanistycznej im. A. Gieysztora w Pułtusku rozmawia Justyna Hofman - Wiśniewska



Ekologia


Las, jaki jest, każdy widzi?    


Z prof. Kazimierzem Rykowskim z Instytutu Badawczego Leśnictwa rozmawia Anna Leszkowska


Laureaci 11 edycji konkursu ministra środowiska Lider Polskiej Ekologii    

22 października Maciej Nowicki, Minister Środowiska, wręczył przedstawicielom 15 jednostek statuetkę i nadał honorowy tytuł "Lidera Polskiej Ekologii 2008". Przyznał także 23 wyróżnienia.


Nadleśnictwo Drygały – najpilniejsza retencja    


Jak stwierdził prof. Maciej Nowicki, minister środowiska, Lider Polskiej Ekologii to prestiżowy tytuł, który niełatwo zdobyć. Potrzebna jest bowiem nie tylko rzetelna wiedza o możliwościach technologicznych, ale i szacunek dla przyrody oraz respekt dla przyszłości, by sprostać wyzwaniom rozwojowym nie ignorując środowiska. Przykłady dwóch nadleśnictw – w Drygałach i Krynkach pokazują, że pogląd ten jest bliski także Lasom Państwowym, z natury bliskim...naturze.


Nadleśnictwo Krynki – edukacyjne szlaki    


Nadleśnictwo Krynki, rozciągające się na skraju Podlasia, tuż przy wschodniej granicy, wykorzystuje wszystkie atuty swojego położenia, łącząc troskę o zasoby i kondycję lasu, ochronę cennych gatunków zwierząt, poprawę gospodarki wodnej z promowaniem bogactwa miejscowej kultury, edukacją prośrodowiskową i inwestowaniem w infrastrukturę turystyczną.


Plon zmieniamy, plon    


Dr Andrzej Doroszewski:Polska będzie należeć do tych krajów, w ktorych zmiany klimatyczne poztywnie wpłyną na rolnictwo.


Rolnictwo, czyli... energetyka    


Rolnictwo energetyczne, jako problematyka, w Polsce jest na razie praktycznie nierozpoznawalne. Nie zmienia tego nawet fakt, że Program Innowacyjna energetyka. Rolnictwo energetyczne jest zasygnalizowany w projekcie Polityki energetycznej Polski do 2030 r. Jest zatem zdecydowanie za wcześnie, aby wypowiadać się w sposób jednoznaczny odnośnie potencjału rolnictwa energetycznego. Z drugiej jednak strony, nie wolno tego potencjału przemilczać.



Felietony – Andrzej  Klimek


Kosmiczna ulewa    


Nasza planeta bombardowana jest bez przerwy milionami maleńkich cząstek materii i energii. Tak było od początku istnienia ziemskiego globu i tak będzie zawsze.



Felietony – Wiesław W. Jędrzejczak


„Lenin nasz!”    



Felietony - Małgorzata  Milewska-Stawiany


O pielęgnowaniu urody i polszczyzny    



Filozofia


Paradoksalne społeczeństwo wiedzy  

Prof. Wiesław Sztumski:Rozwojowi społeczeństwa wiedzy towarzyszy pochód masowej głupoty.



Humanistyka


Bez elit - bez kultury  


Prof. Stanisław Moryto: Bez elit reprodukcja kultury nie jest możliwa.


Za wschodnimi granicami  


Co Polak czyta ze współczesnej prozy rosyjskiej, białoruskiej, estońskiej, litewskiej łotewskiej, ukraińskiej? Właściwie – nic.



Informacje


Laureaci 11 edycji konkursu ministra środowiska Lider Polskiej Ekologii  


22 października Maciej Nowicki, Minister Środowiska, wręczył przedstawicielom 15 jednostek statuetkę i nadał honorowy tytuł "Lidera Polskiej Ekologii 2008". Przyznał także 23 wyróżnienia.


Nagrody Fundacji na rzecz Nauki Polskiej 2008   


Już po raz siedemnasty Fundacja na rzecz Nauki Polskiej przyznała najpoważniejsze w Polsce nagrody naukowe.


Wykłady inauguracyjne na uczelniach 2008  



Nauka i finanse


Uczelnie do rozwoju  



Nauka i sztuka


Zofia Stryjeńska – księżniczka malarstwa  


Jednostką twórczą, najpotężniej dziś reprezentującą sztukę polską, jest bezsprzecznie Zofia Stryjeńska [...], jeśli weźmiemy pod uwagę charakter oryginalny jej twórczości, to musimy przyznać, że jest ona obecnie ową jedyną dla malarstwa polskiego siłą reprezentatywną. [...]

Jan Żyznowski, 1924


Nauka w sieci


Instytut Optyki Stosowanej - www.inos.pl  


Narodowy Instytut Leków - http://www.il.waw.pl/  



Naukowa agora


Budujemy na wiedzy, czyli kolejny cud zadekretowany  


Lista polskich cudów wzbogaciła się 25 września AD 2008 o kolejny. Wiadomo już, że efekty tego cudu przerosną najśmielsze oczekiwania. Wzorem Dnia Nauczyciela, dzień ten zostanie pewnie niebawem ogłoszony Dniem Naukowca, w którym naukowcy RP zrobią sobie wolne i będą zbijać bąki. Oczywiście, tylko ci o nieposzlakowanej opinii i odpowiednio giętkim kręgosłupie.


Jest o co walczyć  


Dr Hanna Wiśniewska – Weinert, dyrektor Instytutu Obróbki Plastycznej w Poznaniu


Najważniejsza koncepcja  


Prof. Mieczysław Mąkosza: wprowadza się zmiany o charakterze organizacyjnym, przez co mają one charakter działań pozorowanych.


Nauka potrzebuje pieniędzy  


Nie wystarczy mówić o pieniądzach, trzeba też dobrze je liczyć. Tymczasem – zdaniem prof. Andrzeja Jamiołkowskiego, fizyka, byłego rektora UMK, pierwszego przewodniczącego Państwowej Komisji Akredytacyjnej – projekt ustawy o reformie finansowania nauki zdaje się przeczyć temu, że jego twórcy rzeczywiście wszystko dobrze policzyli. I dowodzi tego na następujących przykładach…


Reforma, czyli Cyryl i metody  


Prof. Ryszard Kozłowski: wpływowe gremia maja ukryty zamierzony cel - likwidacje wiekszości instytutów i jbr-ów


Trochę dobrze, sporo źle  


Prof. Józef Dubiński - dyrektor Głównego Instytutu Górnictwa



Poczet profesorów polskich
  

 



Promocje


Instytut Metali Nieżelaznych w Gliwicach  

otrzymał w konkursie Ministra Środowiska tytuł „ Lidera Polskiej Ekologii 2008” za opracowaną wspólnie z Bolesław Recycling Sp. z o.o. technologię przerobu odpadów cynkonośnych z instalacją odsiarczania gazów poprocesowych



Recenzje


Dokąd pędzisz, człowieku?  


Historia Niemiec  

Kazania Skargi  

Trzy złudne przekonania  



Socjologia


Różne Polski  


Z Janem Herbstem, doktorantem w Instytucie Socjologii UW, współpracownikiem zespołu badawczego Stowarzyszenia Klon/Jawor, laureatem nagrody im. Znanieckiego, rozmawia Krystyna Hanyga.

oem software