banner

134
 


Okładka
-   Teresa Kępowicz, O ulotności - olej, płótno, 90x60  (http://www.kepowicz.com/)
Aktualności


Polsko-rosyjskie seminarium  


Ruszyła budowa Centrum Nauki Kopernik  


Sukces polskich paleontologów  


Szwedzka nagroda za ochronę Bałtyku  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Biotechnologia


Nasze DNA: Chronić? Zmieniać?  


Marta Kamieniak: Badania genetyczne wskutek ujawnienia informacji o kodzie genetycznym niosą ze sobą ryzyko społecznej stygmatyzacji.


Ekologia


Ważne dla lasów, przyjazne dla środowiska  


W Lasach Państwowych powstał unikalny w skali europejskiej program małej retencji, który ma przyczynić się do spowalniania spływu wód powierzchniowych i zatrzymywania ich w ekosystemach leśnych.


Felietony – Andrzej  Klimek


Nieuchwytne dla zmysłów  


Człowiek, a w szczególności jego psychika, jest wyjątkowo trudnym obiektem badawczym, wymykającym się często spod ścisłej kontroli.


Felietony – Wiesław W. Jędrzejczak


Polak Anonim  


Felietony - Małgorzata  Milewska-Stawiany


O tekście, treści i stylu, czyli o losach wyrazów  


Filozofia


Duch nauki  


Anna Tylikowska: W tej chwili znacznie bardziej niepokojące od prób „regulowania” nauki przez religię jest łączenie jej z gospodarką.


Między młotem a kowadłem  


Prof. Wiesław Sztumski: Popadliśmy w niesłychanie mocną zależność egzystencjalną i funkcjonalną od techniki: staliśmy się nie tylko jej niewolnikami, ale i zakładnikami.

 


Historia


Od kolebki do...podziału Europy  


Prof. Władyslaw Duczko: Słowianie, ten kulturowo mało atrakcyjny lud, dokonał czegoś bardzo wielkiego: wyszedł z tego niesłychanego kotła, jakim były wędrówki ludów w VI w. i zaczął zalewać duże części Europy.

 


Informacje


Generator na ogniwie paliwowym  


Mobilne technologie  


Katedra Mikroelektroniki i Technik Informatycznych Politechniki Łódzkiej podpisała umowę o współpracy z Symbian Ltd. – licencjonodawcą systemu operacyjnego stosowanego w telefonach komórkowych najnowszej generacji. PŁ jest pierwszą szkołą wyższą w Polsce uczestniczącą w tego rodzaju przedsięwzięciu, wspierającym uczelnie na całym świecie w zakresie edukacji i rozwoju kadry inżynierskiej.

 


Nowoczesne technologie w zabytku  


Przez wiele lat przy dawnej willi Schweikerta w Łodzi, w której obecnie mieści się m.in. dziekanat Wydziału Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska Politechniki Łódzkiej, stał zniszczony budynek gospodarczy, stanowiący niegdyś element kompleksu przemysłowo-pałacowego. Zabytkowy obiekt, po uzyskaniu przez uczelnię zgody konserwatora, został wyremontowany i dostosowany do potrzeb politechniki.

 


Łódzkie Eureka  


Podczas uroczystej inauguracji VIII Festiwalu Nauki i Techniki w Łodzi wręczone zostały prestiżowe nagrody – statuetki Łódzkie Eureka, które od roku 2004 przyznaje Rada ds. Szkolnictwa Wyższego i Nauki przy Prezydencie Miasta Łodzi. Nagrody przyznawane są wybitnym twórcom nauki, techniki i sztuki, których osiągnięcia w roku poprzedzającym festiwal zostały wyróżnione na arenie ogólnopolskiej lub międzynarodowej, a oni sami związani są z Łodzią.

 


Przesłuchania na ścianie wschodniej  


Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu wraz z Kasą Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego i Stowarzyszeniem Przyjaciół Osób Niesłyszących i Niedosłyszących "Człowiek - człowiekowi" zorganizowali największe w Europie badanie przesiewowe słuchu u dzieci zamieszkujących województwa wschodnie.

 


Szkolenia dla kobiet  


Zdominowana przez mężczyzn dziedzina badań naukowych w Europie oznacza, że potencjał kobiet-naukowców nie jest wykorzystywany.

 


Transformacje demokracji  


Centrum Badań Ewaluacyjnych i Prognostycznych Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. L. Koźmińskiego zorganizowało 4 lipca konferencję naukową pt. "Transformacje demokracji - turbulencje, trendy, scenariusze przyszłości".

 


Ułatwienia w rekrutacji  


Politechnika Warszawska od nowego roku akademickiego wprowadza ułatwienia w rekrutacji na studia dla cudzoziemców – obywateli państw nie należących do Unii Europejskiej.

 


XI konkurs FIAT-a na PW  


Listy do redakcji
 

Dobra PAN  


W związku z publikacją pt. "Dobra PAN" zamieszczona w numerze 3/08 naszego miesięcznika, do redakcji wpłynął poniżej zamieszczony list od Dyrektora Instytutu Podstaw Inżynierii Środowiska PAN w Zabrzu.

 


Polacy i subantarktyka  


Pani Redaktor, w Międzynarodowym Roku Polarnym 2007 - 2009 warto byłoby przypomnieć, że polskie zainteresowania obszarem subantarktyki mają długą historię.

 


Nauka i prawo
 

Nowa nazwa uczelni  


Rada Ministrów na posiedzeniu 15.07.08. przyjęła projekt ustawy o nadaniu nowej nazwy Akademii Pedagogicznej im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, przedłożony przez ministra nauki i szkolnictwa wyższego.

 


Ochrona przyrody po zmianach  


Rada Ministrów na posiedzeniu 15.07.08. przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o ochronie przyrody oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez ministra środowiska.

 


Środowisko pod społecznym nadzorem  


Rada Ministrów na posiedzeniu 15.07.08. przyjęła projekt ustawy o udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, przedłożony przez ministra środowiska.

 


Nauka i sztuka
 

Herosi Olimpii patrzą na Pekin  


Nauka w sieci
 

Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach 

 


 Skierniewicki Portal Ogrodniczy


Nauki społeczne
 

Konflikt racjonalności  


Dr Piotr Szukalski: Jesteśmy społeczeństwem, które relatywnie mało przewiduje, które rozpamiętuje to, co było a nie stara się planować przyszłości.

 


Ta nasza starość  


Polacy dążąc do skrócenia okresu swojej aktywności zawodowej nie mają żadnych planów na dalsze życie. Nie są przygotowani ani do emerytury, ani do starości.

 


Naukowa agora
 

Teoria i praktyka  


Chów wsobny prowadzi to do wytworzenia na uczelniach nieformalnych sieci towarzyskich i genetycznych (nepotyzm).

 


Ochrona zabytków
 

Norblin: 200 lat i starczy?  


Inż. Jerzy Jasiuk: Muzeum Techniki dokumentuje to, co należy do najbardziej szczytnych działań czlowieka - jego rozwój techniczny, a co za tym idzie - ekonomiczny.

 


Promocje
 

60 Lat Instytutu Obróbki Plastycznej w Poznaniu  


Techniki szybkiego prototypowania w odlewnictwie  


Metoda szybkiego prototypowania (Rapid Prototyping System) wywodzi się ze Stanów Zjednoczonych. Ocenia się, że w 2004 roku na świecie było około 14 000 instalacji szybkiego prototypowania, w tym około 6 000 w USA. Powstało tam wiele firm, które oferują wykonywanie odlewów prototypowych z wykorzystaniem metod szybkiego prototypowania.

 


Wybrane publikacje Akademii Humanistycznej im. Aleksandra Gieysztora  


Recenzje
 
Business English  

Krajobraz z menorą  

Ku przyszłości  

Opowieść architekta  

oem software