banner

117


Okładka  
- Anna Karwat 


Biotechnologia

Biomateriał regeneruje tkanki  

W Politechnice Łódzkiej została opracowana technologia otrzymywania biomateriału kolagenowego do regeneracji tkanek miękkich. Jej autorką jest dr hab. Krystyna Pietrucha z Instytutu Polimerów PŁ.


Zamiast biotechnologii ... milczenie?  

Przyszłość nowoczesnej biotechnologii w naszym kraju nie jest jasna. Nie wiadomo czy i jak organizmy modyfikowane genetycznie będą wykorzystywane w rolnictwie, energetyce, chemii, czy nowych materiałach.


Felietony – Andrzej Klimek

Tajemnica czasu  
Felietony – Wieslaw W. Jędrzejczak

Pożytek z kapusia  
Felietony - Małgorzata Milewska-Stawiany

Słowa międzynarodowe  
Informacje

Dla najlepszych doktorantów  

Doktoranci Politechniki Łódzkiej otrzymają wsparcie finansowe z Europejskiego Funduszu Społecznego. Przez najbliższe 2 lata najlepsi młodzi naukowcy PŁ otrzymają dotacje w wysokości ponad 2 mln zł.


Krajowe stypendia wyjazdowe  


Zjazd matematyków  

W dniach 5-8 września 2006r. na Uniwersytecie Gdańskim odbyło się I Forum Matematyków Polskich. Organizatorem było Polskie Towarzystwo Matematyczne.


Medycyna

Dendrymery – materiały XXI wieku  

Jedną z najdynamiczniej rozwijających się gałęzi wiedzy jest nanotechnologia. W jej nazwie zawiera się sedno sprawy – wytwarzanie precyzyjnych struktur o wielkości kilku nanometrów. Okazuje się, że tak zbudowane związki mogą znaleźć zastosowanie np. w medycynie. Nic w tym dziwnego, jeśli zważyć na fakt, iż do niedawna jedynie organizmy żywe, w tym organizm człowieka, były w stanie wytwarzać makrocząsteczki o doskonałej powtarzalności, z precyzją sięgającą pojedynczego atomu. Przykładem takich cząsteczek są białka, które pełnią w organizmie różnorodne funkcje.


Nauka-gospodarka

Bez tradycji brak przyszłości  

Z prof. Romanem Domańskim, przewodniczącym Rady Naukowej w Instytucie Lotnictwa rozmawia Anna Leszkowska


Najlepsze rozwiązanie - atom  

Reaktory wysokotemperaturowe mogą się okazać prawdziwą nadzieją ludzkości. Prace badawcze prowadzone nad ich uruchomieniem i doskonaleniem prowadzone są na świecie od wielu lat.


Sami sobie  

Zużycie oleju napędowego przez ciągniki i samobieżne maszyny wynosi 100 – 200 litrów na 1 ha użytków rolnych, do wysuszenia 1 tony ziarna potrzeba niekiedy spalenia 80 kg węgla, a ogrzewanie szklarni o powierzchni 100 m2 wymaga ok. 9 ton węgla rocznie.


Sukces niebieskiego lasera?  

Rada Ministrów 16.05.06. zaakceptowała Raport końcowy z realizacji programu wieloletniego „Rozwój niebieskiej optoelektroniki. Stworzenie technologicznych i produkcyjnych podstaw nowej gałęzi przemysłu – niebieskiej optoelektroniki”, przedłożony przez ministra gospodarki.


Zarzucanie wędki  

Z prof. Teresą Lubińską, sekretarzem stanu w kancelarii Prezesa Rady Ministrów rozmawia Anna Leszkowska


Nauka i prawo
 
Kasa za studia  

W skontrolowanych w 2005 r. przez NIK uczelniach jakość kształcenia na określonych kierunkach studiów nie odpowiadała standardom nauczania, a odpłatność za zajęcia dydaktyczne pobierana była niezgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi.


Korekta ustawy  

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego przygotowało nowelizację ustawy o zasadach finansowania nauki (z 8.10.04) w celu poprawy efektywności sytemu finansowania badań naukowych oraz wzmocnienia powiązań pomiędzy sektorem B+R a gospodarką.


Naukowi menago  

Główną przyczyną pogorszenia sytuacji finansowej i zagrożenie działania Instytutu Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego w Sosnowcu było wydatkowanie środków publicznych na wynagrodzenia bezosobowe dla uprzywilejowanej grupy osób.


Nowela prawa własności przemysłowej  

Rada Ministrów przyjęła 4.07.06. projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo własności przemysłowej, przedłożony przez ministra gospodarki.


Nowela ustawy o jbr-ach  Racja bytu NCBR  


Nauka i sztuka
 
Muzyka przywrócona do życia  


Nauka w sieci
 
Instytut Sadownictwa i Kwiaciarstwa w Skierniewicach 

Instytut jest największym w Polsce centrum badawczym w zakresie sadownictwa, pszczelarstwa i roślin ozdobnych. Podlega Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Utworzony został w roku 1951 z inicjatywy prof. Szczepana Pieniążka. Od roku 1967 zaczęto w nim rozwijać badania również z zakresu kwiaciarstwa, co doprowadziło do rozbudowy Instytutu.

W skład placówki wchodzą oddziały – sadownictwa (siedem zakładów i pracownia), roślin ozdobnych (pięć zakładów) i pszczelarstwa (cztery zakłady). Do każdego z nich prowadzi osobny odnośnik. Ze strony głównej można się przenieść także do takich podstron jak aktualności, współpraca międzynarodowa, zakłady doświadczalne, towarzystwa naukowe, konferencje i sympozja. Są też informacje o studiach, wydawnictwach, zamówieniach publicznych, obronach prac doktorskich.
Istotnym uzupełnieniem jest wyszukiwarka oraz katalog stron www, na który składają się adresy JBR-ów, urzędów centralnych, placówek naukowych PAN, akademii rolniczych i uniwersytetów (polskich i zagranicznych), literatury naukowej w internecie.


Morski Instytut Rybacki w Gdyni

Morski Instytut Rybacki jest najstarszą placówką badań morza w Polsce. Początek jego działalności przypada na rok 1921, kiedy to powołano w Helu Morskie Laboratorium Rybackie, zajmujące się badaniami w dziedzinie hydrologii i biologii morza.
Instytut należy do jednostek organizacyjnych branży rybnej nadzorowanych przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Jego działalność badawcza obejmuje biologię rybacką, oceanografię rybacką i ekologię morza, technologię przetwórstwa rybnego oraz ekonomikę rybacką.
Na stronie głównej i skojarzonych z nią podstronach znajdziemy informacje o historii Instytutu, jego strukturze organizacyjnej, projektach badawczych – w tym dwunastu finansowanych przez Unię Europejską - usługach, edukacji, przetargach, możliwościach zatrudnienia. Są też odnośniki do m.in. Gdyńskiego Akwarium, biblioteki naukowej, Wiadomości Rybackich.


Nauki społeczne
 
Kto się czuje dyskryminowany?  

Z dr. Ryszardem Szarfenbergiem z Instytutu Polityki Społecznej Uniwersytetu Warszawskiego rozmawia Justyna Hofman-Wiśniewska


Nędza z bidą zewsząd idą  

Na granicy ubóstwa żyje 60 % polskiego społeczeństwa a 12 % w warunkach skrajnej biedy.


Rynek pracy w globalizacji  

Z prof. Tomaszem Budnikowskim, ekonomistą z Instytutu Zachodniego w Poznaniu, autorem książki "Bezrobocie na świecie i w Polsce", rozmawia Krystyna Hanyga


Naukowa agora
 
Lustracja "po toruńsku"  


Recenzje
 
Angielska frazeologia  

Teresa Jaworska, Słownik frazeologiczny angielsko - polski i polsko - angielski, Wydawnictwa Naukowo - Techniczne, Warszawa 2002, 86 zł


Design XX wieku  

Lakshmi Bhaskaran, Design XX wieku, ABE Marketing, Warszawa 2006, s.255


Obce wyrazy na nowy wiek  

Milenijny słownik wyrazów obcych, Wydawnictwo Europa, Wrocław 2002, s.926

O toksyczności prawie wszystko  

Podstawy toksykologii, red. Jerzy k. Piotrowski, Wydawnictwa Naukowo - Techniczne, Warszawa 2006, s.492


Pół wieku Reja  

Waldemar Kowalski (red.), Mikołaj Rej z Nagłowic. W pięćsetną rocznicę urodzin., Kieleckie Towarzystwo Naukowe, Kielce 2005, str. 440


Polityczny wiek XX  

Roman Wapiński, Polityka i politycy, Wydawnictwo Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 2006, str. 266


Skąd pochodzą te wyrazy?  

Wiesław Boryś, Słownik etymologiczny języka polskiego, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2005, s.861


Uczmy się języków  


Sonda redakcyjna
 
Co sądzić o nowym systemie oceny placówek naukowych?  

oem software