banner

118


Okładka
- fot. Waleria Kożusznik
 


Aktualności


15-lecie chemii na Uniwersytecie Gdańskim  


Doktoraty dla prof. Bennetta i Zeilingera  

Edukacja ekonomiczna w Internecie  


PAN współpracuje z CNRS  


Ekologia

Oswoić Naturę   


Z wdrożeniem Europejskiej Sieci Ekologicznej "Natura 2000" mamy niemałe kłopoty, ba, grożą nam nawet sankcje za łamanie unijnego prawa dotyczącego ochrony środowiska. Inne nowe kraje członkowskie Wspólnoty „zaliczyły” zgłoszone listy obszarów, gdzie przyroda będzie chroniona zgodnie z dyrektywami Unii. Jedynie polska lista, jako niepełna i uboga, nie uwzględniająca wszystkich typów siedlisk przyrodniczych, nie została zaakceptowana przez Komisję Europejską. A przecież szczycimy się w Europie bogactwem zachowanych ekosystemów…Szumią jodły na gór szczycie  

Od prawie 10 lat realizowany jest w Sudetach program restytucji jodły. Dzięki niemu stopniowo powraca rodzima, sudecka roślinność. Taka, jak przed wiekami.


F
elietony – Andrzej Klimek

Wieczna zagadka 


Felietony – Wieslaw W. Jędrzejczak


Ignolucja 


Felietony - Małgorzata Milewska-Stawiany


Żaden uczony z nieba nie spadnie, czyli kilka słów o przysłowiach  


Informacje


Biegun zimna w Toruniu  


Centrum w Berlinie  


Konferencja FNP "Państwo i Nauka"  


Nagroda dla Akademickiej Telewizji Edukacyjnej UG  

Film Akademickiej Telewizji Edukacyjnej „Rzeka Powrotów” zdobył jedną z sześciu głównych nagród na Międzynarodowym Bajkalskim Festiwalu Filmów Popularnonaukowych „Człowiek i przyroda”.


Nagrody FNP 2006  


Nagrody ministra  


NASK dla Allegro.pl  

Tegoroczna nagroda NASK im. prof. Tomasza Hofmokla „Za propagowanie idei społeczeństwa informacyjnego” trafiła do twórców Allegro.pl - za stworzenie i sukces systemu aukcyjnego, który stał się jednym z najpowszechniejszych serwisów polskiego Internetu.


Nasz człowiek na stanowisku  

Prof. Józef Modelski z Instytytu Radioelektroniki Politechniki Warszawskiej został wybrany przewodniczącym międzynarodowej organizacji IEEE MTT-S.


Pierwsze w Polsce  


Miscellanea


Okiem i uchem

Literatury słowiańskie po roku 1989  Wykłady inauguracyjne na uczelniach 2006  


Nauka-gospodarka


Fizyka dla inżynierów 


Geologia - nauka i służba  

Z doc. dr. hab. Jerzym Nawrockim, dyrektorem ds. naukowych Państwowego Instytutu Geologicznego rozmawia Anna Leszkowska


Polacy szukają leku na cukrzycę  

Projekt innowacyjnego polskiego leku na cukrzycę otrzymał na początku października 7,5 mln zł dofinansowania z Unii Europejskiej i budżetu państwa na naukę.


Szybki wzrost - wielki wysiłek  

Trzeba dokonać wielkiego wysiłku, żeby Polska powróciła na ścieżkę szybkiego wzrostu gospodarczego i zwiększała PKB o ponad 7% rocznie, podobnie jak było w latach 1993-97. Efekty ekonomiczne i społeczne transformacji mogły być znacznie lepsze. Zmarnowaliśmy 10 lat, a główna tego przyczyna tkwi w słabości państwa.


Wychodzenie z laboratoriów  

Uniwersytet Łódzki, Politechnika Łódzka i Uniwersytet Medyczny wystąpiły z inicjatywą powołania pierwszego w kraju regionalnego konsorcjum naukowo-przemysłowego.


Z politechniki do Volkswagena
  


Nauka i prawo


Nowe prawo - lepsze prawo?  

Nowa wersja projektu ustawy „Prawo o GMO” (z 8.09.2006 r.) zasadniczo poprawia wersję poprzednią. Jednak nadal nie zostały wyjaśnione istotne obawy, dotyczące rozwoju biogospodarki.


Nauka i sztuka


Art déco w Płocku 


Nauka w sieci


Centrum Naukowo-Badawcze Kolejnictwa

Centrum istnieje pod swą nazwą od prawie 10 lat, a powstało na bazie założonego w 1951 roku Instytutu Naukowo-Badawczego Kolejnictwa. Przechodziło wiele przeobrażeń - jednym z ostatnich było wyłączenie Centrum w 1999 roku ze struktur PKP i przekształcenie w jednostkę badawczo-rozwojową ministerstwa transportu.
Centrum prowadzi działalność naukowo-badawczą w zakresie m.in. organizacji i zarządzania w transporcie, logistyki i marketingu transportu szynowego, dróg kolejowych i dróg miejskiego transportu szynowego, automatyki, telekomunikacji i teleinformatyki, zasilania trakcji elektrycznej, ochrony osób i towarów podczas przewozów, badania właściwości materiałów, oceny stanu technicznego obiektów, analiz wypadków.
Posiada rozbudowaną stronę internetową; rozwijane odnośniki ze strony głównej prowadzą m.in. do danych na temat struktury placówki (zakłady: dróg kolejowych i przewozów, sterowania ruchem i teleinformatyki, pojazdów szynowych oraz elektroenergetyki, laboratoria oraz ośrodki - informacji n-t, jakości, eksploatacji taboru) spisu aktualnych wydarzeń, listy ofert, branżowych publikacji prasowych. Strona posiada również forum i wyszukiwarkę. Redagowana jest - oprócz polskiej - w czterech wersjach językowych - angielskiej, francuskiej, niemieckiej i rosyjskiej.


Instytut Transportu Samochodowego

Istniejący już od ponad 50 lat Instytut prowadzi, koordynuje i upowszechnia badania naukowe oraz prace rozwojowe z zakresu transportu samochodowego, jego bezpieczeństwa i związanych z nim zagadnień ochrony środowiska.
Na stronie głównej kilkanaście odnośników prezentuje historię i strukturę instytutu, zakłady badawcze (m.in. badań ekonomicznych, organizacji informatyki, psychologii transportu drogowego, homologacji i badań pojazdów, procesów diagnostyczno-obsługowych, oświetlenia i wyposażenia elektrycznego pojazdów, kontroli jakości, certyfikacji i normalizacji).
Osobne linki dotyczą m.in. także egzaminowania i bezpieczeństwa ruchu drogowego. Są też informacje o konferencjach, szkoleniach, przetargach, studiach podyplomowych, projektach Funduszy Europejskich.


Nauki społeczne

Wykluczenie społeczne - przykrywka ubóstwa?  

Z prof. Barbarą Szatur – Jaworską, prodziekanem Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Instytutu Polityki Społecznej w Uniwersytecie Warszawskim rozmawia Justyna Hofman-Wiśniewska.

Naukowa agora

Biolodzy o ministrze 

Strategia ponad podziałami?  

Zlikwidowanie Rządowego Centrum Studiów Strategicznych może uchodzić za lekceważenie przyszłości przez obecne władze RP.


Wiedza kontra ignorancja  

Prezydium Komitetu Biologii Ewolucyjnej i Teoretycznej Polskiej Akademii Nauk uważa, że po wypowiedziach w sprawie teorii ewolucji posła do Parlamentu Europejskiego – Macieja Giertycha i wiceministra Edukacji – Mirosława Orzechowskiego, pojawia się w Polsce zagrożenie drastycznego obniżenia poziomu nauczania biologii i nauk o Ziemi w szkołach średnich. Wspomniani tu dwaj politycy świadomie lub nieświadomie ignorują dwa ważne fakty.


Wykształciuch kopie sobie grób  

Z prof. Joanną Senyszyn z Uniwersytetu Gdańskiego, posłanką SLD, rozmawia Anna Leszkowska


Poczet profesorów polskich
  


Politologia


Między nami, Słowianami  

Stosunki między Polakami a Rosjanami są od wieków złe, a szczególnie pogarszały się w ostatnim stuleciu. Są przykładem konfliktów i zadrażnień, których nie sposób rozwiązać inaczej niż poprzez spokojne, uczciwe powiedzenie sobie przez obie strony całej prawdy o żalach, pretensjach, o różnicach polityczno-społecznych i psychologicznych, jakie dzielą oba kraje.

Recenzje

Bagaż Europy 


Dzieje narkotyków 


Film o polskich wykopaliskach w Sakkarze 


Od rewolucji do rozpadu  


Sonda redakcyjna

Lustracja w nauce: absurd czy konieczność?  

oem software