banner

 

126


Okładka
-  Grażyna Brylewska, Książka dla Wiliama Blake'a


 

Aktualności
 

Biblioteka Narodowa - partner TELplus    Centrum medyczne in spe    Pierwsza zagraniczna filia   Prof. Hurwicz laureatem Nobla   Prof. Rachoń przewodniczącym RNCBiR   Sejmowa Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży Senacka Komisja Nauki, Edukacji i Sportu    Uznanie dla Polaka   Archeologia


Karpacka Troja  

Na Podkarpaciu odkryto najstarszą w Polsce obronną osadę z początków epoki brązu, która stanie sie magnesem turystycznym regionu.Astronomia


Zaledwie raczkowanie  

Polecieliśmy na Księżyc z technologią lat 60.i widać jak strasznie trudno jest powtórzyć tamten wyczyn
.Ekologia


Eko-Forum, czyli jak pogodzić sprzeczności  Energetyka jądrowa - ratunkiem dla klimatu?  

Tegoroczna Pokojowa Nagroda Nobla dla Ala Gore`a i Międzyrządowego Zespołu do spraw Zmian Klimatu (IPCC) rozbudziła i tak już ogromne zainteresowanie problemem zmian klimatu. W mediach pokazuje się ekstremalne zjawiska pogodowe, co ma potwierdzać słuszność działań i ostrzeżeń zdobywców Nagrody oraz dowód na ewidentne istnienie efektu cieplarnianego.Konieczna zmiana myślenia  

Ludzie tak są przyzwyczajeni do węgla, że jest im bardzo trudno przestawić się na inne rodzaje nośników energii.Mroźny jubileusz  

Stacji Antarktycznej im. Henryka Arctowskiego Polskiej Akademii Nauk stuknęła niedawno trzydziestka. Ta "siermiężna stacja" - jak mówi jej obecny szef, doc. dr hab. Andrzej Tatur, jest jedyną całoroczną polską placówką antarktyczną. Jej mieszkańcy prowadzą pionierskie badania m.in. w dziedzinie ekologii i geologii. Mają tam saunę i siłownię, ale żyją bez Internetu.Zadania dla leśników  

Instytut Badawczy Leśnictwa w Sękocinie Starym k. Warszawy jest jednostką badawczo-rozwojową, zajmującą się już 77 lat badaniami stosowanymi opartymi na doświadczalnictwie w zakresie lasów, leśnictwa i gospodarki leśnej. Oto kilka wyników ostatnich badań IBL, które zainteresowały Redakcję „Sprawy Nauki”.Felietony – Andrzej Klimek


Skowronki i sowy  

Nie ma takiego procesu fizjologicznego, który nie przebiega w sobie właściwym rytmie, oscylując wokół pewnych wartości. Każdy z nas posiada w sobie zegar biologiczny; własny, indywidualny regulator synchronizujący działania organizmu z rytmem przyrody.Felietony – Wiesław W. Jędrzejczak


Piramida Kaczyńskich?   Felietony - Małgorzata  Milewska-Stawiany


Walka na słowa   Informacje


Barwy włókiennictwa   
 
W drugiej połowie września odbył się w Łodzi cykl spotkań, seminariów i konferencji pod wspólnym tytułem: „Barwy włókiennictwa – innowacje w przemyśle włókienniczo-odzieżowym”.Internetowy chaos   Książka artystyczna w Gdyni  

W Pomorskim Parku Naukowo-Technologicznym w Gdyni otworzono 8.01.08. wystawę sztuki książki pt. „Czas”, połączoną z jednodniową sesją dot. sztuki książki, książki artystycznej, liBeratury, także e-booka, które sytuują się na pograniczu literatury, sztuk wizualnych, muzyki, nowych technologii.Kto jest w Radzie NCBR?  

1 lipca br. weszła w życie Ustawa o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju - nowej agendzie rządowej utworzonej w celu poprawy związków nauki z gospodarką.Laboratorium dla cukrowników  

Na Wydziale Biotechnologii i Nauk o Żywności Politechniki Łódzkiej otwarto nowe, specjalistyczne Laboratorium Analityki Cukrowniczej. Jest to obecnie jedyna tego typu placówka w Polsce, mogąca w pełni konkurować z laboratoriami zagranicznymi. Dzięki niej krajowy przemysł spożywczy, wykorzystujący produkty cukrownicze, będzie mógł skuteczniej konkurować na europejskich rynkach.Nagroda NASK  

Tegoroczna nagroda NASK im. prof. Tomasza Hofmokla „za propagowanie idei społeczeństwa informacyjnego” trafiła do twórców firmy Merlin.pl za stworzenie największej w Polsce księgarni internetowej. Przyznawana od 2002 roku nagroda NASK wyróżnia osoby i instytucje, które w pionierski sposób wykorzystują Internet i nowe media do rozwoju różnych dziedzin życia.NCBR- organizacją turystyczną?   Pierwsze laury  

Dwójka polskich studentów znalazła się wśród laureatów konkursu Unii Europejskiej pn. „Łamanie stereotypów”Ultraszybkie dla szybkiej kolei  

Opracowany w Katedrze Aparatów Elektrycznych Politechniki Łódzkiej, we współpracy z ZAE WOLTAN Sp. z o.o. w Łodzi, ultraszybki wyłącznik próżniowy prądu stałego uzyskał nagrodę główną w konkursie im. prof. Czesława Jaworskiego na zakończonych ostatnio VII Międzynarodowych Targach Kolejowych TRAKO 2007 w Gdańsku.


Wykłady inauguracyjne na uczelniach 2007


Nagrodzeni uczeni  
Listy do redakcji


Droga Redakcjo!   Medycyna


Obiecująca magnetoterapia  

Wolnozmienne pola magnetyczne coraz szerzej stosowane są w profilaktyce i terapii wielu schorzeń nękających człowieka. Viofor JPS System – aparat do magnetostymulacji i magnetoterapii - to sukces polskiej myśli naukowej i technicznej.Miscellanea

Okiem i uchem   Nauka i prawo


Naukowe PIN-y  

Rada Ministrów 16.10.07. przyjęła projekt ustawy o państwowych instytutach naukowych, przedłożony przez ministra nauki i szkolnictwa wyższego.Nowela prawa atomowego  

Rada Ministrów przyjęła 30.10.07. projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo atomowe, przedłożony przez ministra środowiska.Projekt agencji  

Rada Ministrów przyjęła 6.11.07. projekt ustawy o Agencji Badań Poznawczych, przedłożony przez ministra nauki i szkolnictwa wyższego.Nauka i sztuka


Hodowle przestrzeni   Nauka w sieci


Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej
-  www.imgw.pl   


Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej jest jednostką badawczo-rozwojową działającą od 1972 roku. Do jego podstawowych zadań statutowych należy prowadzenie prac naukowo-badawczych oraz służb państwowych w takich dziedzinach jak meteorologia, hydrologia, oceanologia, gospodarka i inżynieria wodna, jakość zasobów wodnych, gospodarki ściekowej oraz utylizacji osadów ściekowych. Zadania te Instytut realizuje przez prowadzenie prac badawczych, rozwojowych, wdrożeniowych oraz przez utrzymanie sieci obserwacyjno-pomiarowych, opracowywanie prognoz i ekspertyz.
Na głównej stronie Instytutu znajdują się zakładki z takimi m.in. hasłami jak pogoda, rzeki, Bałtyk, ostrzeżenia i zagrożenia, działalność MGW, prognoza awiometeorologiczna, awiacja. Każda z nich dysponuje licznymi podstronami. Na przykład pod hasłem „działalność” znajdziemy dane na temat prowadzonych przez Instytut badań meteorologicznych i hydrologicznych (m.in specjalistyczne opracowania klimatologiczne dla potrzeb różnych gałęzi gospodarki czy badania jezior z zakresu hydrologii, jakości wody i rekultywacji). Są też odnośniki do m.in. Polskiego Towarzystwa Geofizycznego, Światowej Organizacji Meteorologicznej, Systemu Obsługi Klienta, Światowej Strategii dla regionu Morza Bałtyckiego.Polski Instytut Spraw Międzynarodowych
- http://www.pism.pl 


Instytut został powołany ustawą z grudnia 1996 roku, a jego celem jest służenie organom władzy państwowej oraz społeczeństwu polskiemu poprzez uczestnictwo w kształtowaniu polityki zagranicznej oraz pogłębianie i upowszechniania wiedzy o sprawach międzynarodowych. Do zadań Instytutu należy m.in. prowadzenie badań naukowych w zakresie spraw międzynarodowych oraz przygotowywanie analiz, ekspertyz i studiów prognostycznych.
Na stronie głównej znajdują się odnośniki do informacji o Instytucie, akademii dyplomatycznej, analiz (projekt, prognozy i opracowania, ekspertyzy), czasopism i publikacji, wydarzeń (wykłady, konferencje, konkursy) i biblioteki. Wśród analiz znajdziemy m.in. raport na temat wstępnej długoterminowej wizji europejskich potrzeb w dziedzinie zdolności obronnych, tworzeniem, studiowaniem i rozpowszechnianiem prawa międzynarodowego, a w dziale rekomendacje - raport na temat energetyki jądrowej w Polsce.Naukowa agora


Fizyka w niewoli ideologii  

Prawda naukowa stała się towarem, podlega prawom rynku i można nią dowolnie kupczyć.


Katedry studiów polskich za granicą  

Studia polskie za granicą są w poważnym kryzysie. Głównie ze względów finansowych, ale także z powodu przestarzałej formuły i spadku zainteresowania. Jakie zatem rozwiązania systemowe są potrzebne, jak wspierać katedry studiów polskich na zagranicznych uniwersytetach?


Mamy co zmieniać i ulepszać  


Narodziny naukowca  

Staż post-doc to skok na głęboką wodę i to nie zawsze z kamizelką ratunkową pod ręką.


Utajony totalitaryzm  

Obecny liberalizm jest wyjątkowo drapieżny, nie ma żadnej dyskusji - dominuje jeden światopogląd, jeden pogląd w dziedzinie ekonomii.


Wrócili   


Poczet profesorów polskich
   


Recenzje

Czym jest wzornictwo?   

Fulereny   
Historia państwa Inków   
Poezja początków   
Samuraje   
Spojrzenie z dystansem   
Stanisław Ossowski   
Starożytna rodzina grecka   

oem software